Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-10-15
Program jednání 81 kB
102 kB
Dodatek č.1 63 kB
34 kB
Záznam z jednání 89 kB
Usnesení č.831 54 kB
42 kB
1171/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.832 54 kB
42 kB
1172/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.833 55 kB
41 kB
1173/14 Návrh poslanců Františka Adámka, Petra Adama, Stanislava Berkovce, Pavla Blažka, Marka Černocha a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 323)
Příloha č.1 103 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.833
Usnesení č.834 58 kB
45 kB
1083/14 Implementační plán opatření v reakci na přijetí sankcí v rámci ukrajinské krize
Usnesení č.835 56 kB
44 kB
1096/14 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020
Usnesení č.836 56 kB
42 kB
1176/14 Operační program Rybářství 2014 - 2020
Usnesení č.837 61 kB
50 kB
1164/14 Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020
Usnesení č.838 60 kB
46 kB
1154/14 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o významnou veřejnou zakázku "Nákup 40 000 m3 leteckého petroleje do nouzových zásob"
ikonka - bylo změněno Usnesení č.839 56 kB
42 kB
1178/14 Odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem "Poskytování služeb fyzické ostrahy a pultu centralizované ochrany v objektech Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací a státních fondů"
ikonka - bylo změněno usn. 441/2015
Usnesení č.840 57 kB
42 kB
1136/14 Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Francouzské republice, která se uskutečnila ve dnech 9. – 10. září 2014
Usnesení č.841 53 kB
41 kB
1177/14 Návrh kandidáta na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2014
Usnesení č.842 55 kB
42 kB
1152/14 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014
Usnesení č.843 55 kB
41 kB
1180/14 Návrh na zpětvzetí návrhu na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007) z dalšího projednávání v Parlamentu
Usnesení č.844 59 kB
45 kB
1168/14 Návrh na ratifikaci Akt Světové poštovní unie, podepsaných na 25. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. září až 15. října 2012 v Dohá
Příloha č.1 54 kB
23 kB
Příloha č.1 k usnesení č.844
Usnesení č.845 60 kB
48 kB
1181/14 Návrh na obeslání 2. Mezinárodní konference o výživě, která se koná ve dnech 19. - 21. listopadu 2014 v Římě
Usnesení č.846 56 kB
42 kB
1179/14 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky v Čínské lidové republice ve dnech 23. - 27. října 2014
Usnesení č.847 55 kB
42 kB
1185/14 Převod finančních prostředků na podporu rekonstrukce Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce
Usnesení č.848 52 kB
40 kB
1190/14 Návrh na zřízení Vládního výboru pro státní hmotné rezervy
Příloha č.1 76 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.848
Usnesení č.849 56 kB
43 kB
1188/14 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro zbývající část roku 2014 a pro rok 2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk