Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-09-22
Program jednání 73 kB
61 kB
Záznam z jednání 61 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.769 83 kB
74 kB
1025/14 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 včetně rozpočtové dokumentace
Příloha č.1 85 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.769
ikonka - bylo změněno usn. 748/2015
Usnesení č.770 56 kB
42 kB
996/14 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 a střednědobého výhledu na roky 2016 - 2017
Usnesení č.771 54 kB
42 kB
1011/14 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017
Usnesení č.772 57 kB
42 kB
454/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.773 54 kB
42 kB
1053/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
Usnesení č.774 53 kB
42 kB
1065/14 Návrh nařízení vlády o stanovení rozsahu informací od příjemců potravin rostlinného původu v místě určení
Usnesení č.775 54 kB
43 kB
1069/14 Návrh poslanců Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jana Farského, Jiřího Skalického a Františka Váchy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 282)
Příloha č.1 97 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.775
Usnesení č.776 61 kB
50 kB
1071/14 Návrh řešení organizačních, rozpočtových a personálních záležitostí souvisejících s dosavadní přípravou implementace zákona o státní službě
ikonka - ruší usnesení usn. 147/2014 , usn. 325/2014
ikonka - mění usnesení usn. 363/2014
Usnesení č.777 80 kB
62 kB
1070/14 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2014
Usnesení č.778 58 kB
42 kB
1060/14 Informace o průběhu a výsledcích 80. zasedání Rady EUMETSAT (1. – 2. července 2014, Helsinky, Finsko)
Usnesení č.779 74 kB
54 kB
1085/14 Posílení výdajů vybraných rozpočtových kapitol v roce 2014
Příloha č.1 67 kB
71 kB
Příloha č.1 k usnesení č.779
Usnesení č.780 54 kB
40 kB
1084/14 Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.781 59 kB
42 kB
1086/14 Podnět vládě České republiky, aby podala návrh podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.782 51 kB
40 kB
1079/14 Jmenování předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk