Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-07-02
Program jednání 86 kB
130 kB
Dodatek č.1 71 kB
48 kB
Záznam z jednání 106 kB
Usnesení č.498 56 kB
42 kB
687/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.499 58 kB
43 kB
505/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.500 55 kB
42 kB
624/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.501 56 kB
43 kB
671/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.502 55 kB
42 kB
910/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.503 56 kB
42 kB
702/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.504 57 kB
43 kB
701/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.505 55 kB
42 kB
1338/13 Návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Usnesení č.506 55 kB
42 kB
1337/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Usnesení č.507 57 kB
43 kB
674/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.508 54 kB
40 kB
704/14 Návrh poslanců Michala Kučery, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 220)
Příloha č.1 86 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.508
Usnesení č.509 55 kB
42 kB
691/14 Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 2. ledna 2014 č. 9, o souhlasu s postupem odprodeje dvaceti osmi podzvukových taktických letounů L-159 a nezbytného vybavení k zajištění jejich provozu, a návrh na odprodej podzvukových taktických letounů L-159 a nezbytného vybavení k zajištění jejich provozu
ikonka - ruší usnesení usn. 9/2014
Usnesení č.510 59 kB
44 kB
688/14 Návrh na přijetí Manilských změn Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978
Usnesení č.511 56 kB
42 kB
680/14 Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na mimořádném zasedání Evropské rady dne 27. května 2014 v Bruselu
Usnesení č.512 56 kB
42 kB
697/14 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Polské republice ve dnech 3. a 4. června 2014
Usnesení č.513 55 kB
41 kB
696/14 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Rakouské republice dne 3. června 2014
Usnesení č.514 56 kB
42 kB
711/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.515 56 kB
42 kB
714/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.516 54 kB
40 kB
715/14 Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka a Jiřího Junka na vydání zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě (sněmovní tisk č. 242)
Příloha č.1 73 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.516
Usnesení č.517 56 kB
42 kB
724/14 Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Rumunsku a v Moldavské republice, která se uskutečnila ve dnech 20. až 23. května 2014
Usnesení č.518 56 kB
40 kB
713/14 Zpráva o účasti předsedy vlády na 9. Evropském jaderném fóru v Bratislavě dne 16. června 2014
Usnesení č.519 56 kB
42 kB
723/14 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Francouzské republice a v Rumunsku, která se uskutečnila ve dnech 21. a 22. června 2014
Usnesení č.520 55 kB
42 kB
722/14 Zpráva o pracovní cestě předsedy vlády na setkání předsedů vlád států Visegrádské skupiny dne 24. června 2014 v Budapešti
Usnesení č.521 56 kB
42 kB
755/14 Financování schématu podpory filmových pobídek ve Státním fondu kinematografie pro rok 2014
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.522 56 kB
43 kB
749/14 Návrh účasti státu k podpoře Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky Brno 2014
ikonka - bylo zrušeno usn. 27/2015
Usnesení č.523 54 kB
41 kB
756/14 Odvolání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk