Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-05-28
Program jednání 81 kB
97 kB
Dodatek č.1 65 kB
32 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.385 61 kB
52 kB
366/14 Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017
Usnesení č.386 57 kB
44 kB
479/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.387 56 kB
42 kB
319/14 Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu
Usnesení č.388 57 kB
42 kB
484/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.389 57 kB
43 kB
198/14 Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.390 53 kB
42 kB
442/14 Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Usnesení č.391 55 kB
40 kB
521/14 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 188)
Příloha č.1 103 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.391
Usnesení č.392 56 kB
41 kB
522/14 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Karla Pražáka, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Martina Lanka a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 183)
Příloha č.1 85 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.392
Usnesení č.393 55 kB
41 kB
523/14 Návrh poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Ivana Adamce, Martina Novotného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 184)
Příloha č.1 84 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.393
Usnesení č.394 55 kB
42 kB
524/14 Návrh poslanců Jaroslava Faltýnka, Pavla Kováčika a Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 194)
Příloha č.1 88 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.394
Usnesení č.395 60 kB
46 kB
520/14 Návrh investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti LEGO Production s.r.o.
Usnesení č.396 56 kB
41 kB
508/14 Odůvodnění veřejných zakázek na výstavbu Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou a Silnice I/14, stavba Kunratice – Jablonec nad Nisou
ikonka - bylo změněno Usnesení č.397 55 kB
42 kB
203/14 Schválení odměn za výkon veřejné funkce členům Rady Státního fondu kinematografie na období od 1. ledna 2014 do 4. dubna 2015, schválení odměn členům Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 a schválení změny Statutu Státního fondu kinematografie
Příloha č.1 60 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.397
Příloha č.2 59 kB
24 kB
Příloha č.2 k usnesení č.397
Příloha č.3 54 kB
22 kB
Příloha č.3 k usnesení č.397
ikonka - bylo změněno usn. 341/2017
ikonka - mění usnesení usn. 671/2013
Usnesení č.398 53 kB
40 kB
519/14 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013
Usnesení č.399 56 kB
42 kB
512/14 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014
Usnesení č.400 62 kB
46 kB
506/14 Návrh na podpis a ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007)
Příloha č.1 57 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.400
Usnesení č.401 60 kB
43 kB
527/14 Návrh na obeslání 5. výročního zasedání Globálního fondu životního prostředí (25. – 30. 5. 2014, Cancún, Mexiko)
Příloha č.1 63 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.401
Usnesení č.402 53 kB
42 kB
528/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ČR v Ázerbájdžánské republice a v Gruzii ve dnech 2. – 5. června 2014
Usnesení č.403 56 kB
42 kB
531/14 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Bohuslava Sobotky ve Francouzské republice, která se uskutečnila ve dnech 17.- 18. dubna 2014
Usnesení č.404 56 kB
43 kB
533/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.405 62 kB
46 kB
539/14 Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států a 2. zasedání smluvních stran Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (2. – 5. června 2014, Ženeva, Švýcarsko)
Příloha č.1 55 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.405
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.406 55 kB
42 kB
553/14 Mandát pro ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu pro jednání s Evropskou komisí ve věci služebního zákona
Příloha č.1 89 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.406
ikonka - bylo zrušeno usn. 694/2014
Usnesení č.407 57 kB
43 kB
555/14 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. května 2012 č. 349, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015
ikonka - mění usnesení usn. 349/2012
Usnesení č.408 50 kB
40 kB
556/14 Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.409 55 kB
44 kB
554/14 Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – sněmovní tisk 171

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk