Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-05-05
Program jednání 73 kB
66 kB
Dodatek č.1 67 kB
34 kB
Záznam z jednání 71 kB
Usnesení č.321 59 kB
41 kB
424/14 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Věry Kovářové, Miroslava Kalouska a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 166)
Příloha č.1 85 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.321
Usnesení č.322 60 kB
42 kB
426/14 Návrh poslanců Matěje Fichtnera, Jana Bartoška, Stanislava Humla, Jana Volného, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 169)
Příloha č.1 89 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.322
Usnesení č.323 54 kB
41 kB
425/14 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky při řízení společností ovládaných státem (sněmovní tisk č. 167)
Příloha č.1 90 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.323
Usnesení č.324 59 kB
41 kB
423/14 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 164)
Příloha č.1 90 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.324
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.325 53 kB
42 kB
430/14 Časový harmonogram implementace novely služebního zákona
Příloha č.1 102 kB
77 kB
Příloha č.1 k usnesení č.325
ikonka - bylo zrušeno usn. 776/2014
Usnesení č.326 54 kB
42 kB
417/14 Návrh na určení gesce za vedení vnitrostátního rejstříku kosmických objektů
Usnesení č.327 55 kB
44 kB
431/14 Návrh na zrušení Koordinační rady ministra dopravy pro globální navigační družicové systémy a podřazení její činnosti Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity
Usnesení č.328 54 kB
40 kB
422/14 Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávaných Ministerstvem obrany v roce 2014
Příloha č.1 68 kB
53 kB
Příloha č.1 k usnesení č.328
Usnesení č.329 55 kB
43 kB
433/14 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 35)
Příloha č.1 330 kB
Příloha č.1 k usnesení č.329
Usnesení č.330 53 kB
42 kB
419/14 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 14. srpna 2013 č. 640, k Informaci o havarijní situaci způsobené sesuvem půdy na dálnici D8 u obce Dobkovičky
ikonka - mění usnesení usn. 640/2013
Usnesení č.331 53 kB
40 kB
413/14 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2013
ikonka - bylo změněno Usnesení č.332 56 kB
43 kB
434/14 Změna Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Příloha č.1 55 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.332
ikonka - bylo změněno usn. 590/2017
ikonka - mění usnesení usn. 630/2012
ikonka - bylo změněno Usnesení č.333 57 kB
42 kB
432/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
ikonka - bylo změněno usn. 380/2014
Usnesení č.334 65 kB
42 kB
415/14 Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Srbské republice a ve Slovinské republice, která se uskutečnila ve dnech 1. až 4. dubna 2014
Usnesení č.335 56 kB
42 kB
440/14 Schválení výše účasti státního rozpočtu České republiky na financování programu reprodukce majetku Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva
Usnesení č.336 52 kB
40 kB
455/14 Mandát pro jednání ministryně pro místní rozvoj a ministra životního prostředí s evropským komisařem pro životní prostředí Janezem Potočnikem dne 7. května 2014 v Bruselu
Usnesení č.337 54 kB
43 kB
453/14 Návrh na zajištění účasti České republiky na konferenci Global Security Forum (Globsec) ve dnech 14. až 16. května 2014 v Bratislavě
Usnesení č.338 53 kB
40 kB
456/14 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ze dne 5. března 2014 č. 144/2014, k Analýze čerpání evropských fondů a krizové plány, za březen 2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk