Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-04-23
Program jednání 78 kB
80 kB
Dodatek č.1 69 kB
44 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.273 55 kB
40 kB
380/14 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2014
Usnesení č.274 56 kB
40 kB
374/14 Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. (sněmovní tisk č. 144)
Příloha č.1 86 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.274
Usnesení č.275 54 kB
40 kB
375/14 Návrh poslance Davida Kádnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 145)
Příloha č.1 97 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.275
Usnesení č.276 55 kB
40 kB
376/14 Návrh poslance Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 146)
Příloha č.1 92 kB
47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.276
Usnesení č.277 54 kB
40 kB
373/14 Návrh poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 143)
Příloha č.1 86 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.277
ikonka - bylo změněno Usnesení č.278 54 kB
40 kB
364/14 Návrh změn Jednacího řádu vlády
Příloha č.1 86 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.278
ikonka - bylo změněno usn. 47/2018
ikonka - mění usnesení usn. 610/1998
Usnesení č.279 54 kB
40 kB
377/14 Žádost vládě o udělení souhlasu kapitole 355 - Ústav pro studium totalitních režimů s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů
Usnesení č.280 57 kB
42 kB
370/14 Odůvodnění veřejných zakázek D1 modernizace: úsek 03 (EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek), úsek 18 (EXIT 134 Měřín - Exit 141 V. Meziříčí západ), úsek 25 (EXIT 178 Ostrovačice - EXIT 182 Kývalka)
Usnesení č.281 53 kB
39 kB
360/14 Seznam významných veřejných zakázek resortu Ministerstva vnitra v roce 2014
Příloha č.1 73 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.281
Usnesení č.282 53 kB
40 kB
368/14 Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro rok 2014 v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí
Příloha č.1 99 kB
43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.282
Usnesení č.283 56 kB
40 kB
358/14 Bezúplatný převod nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, s nímž má právo hospodařit Povodí Odry, státní podnik, do vlastnictví města Bílovec podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.284 56 kB
40 kB
382/14 Návrh týkající se provádění opatření a doporučení Konzultativních shromáždění smluvních stran Smlouvy o Antarktidě
Příloha č.1 102 kB
86 kB
Příloha č.1 k usnesení č.284
Usnesení č.285 56 kB
41 kB
362/14 Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na mimořádném zasedání Evropské rady dne 6. března 2014 v Bruselu
Usnesení č.286 57 kB
44 kB
390/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.287 57 kB
40 kB
384/14 Účast zástupce České republiky na slavnosti kanonizace papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII. ve Vatikánu ve dnech 26. a 27. dubna 2014
Usnesení č.288 53 kB
44 kB
393/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Maďarské republice a v Čínské lidové republice ve dnech 27. dubna až 1. května 2014
Usnesení č.289 53 kB
42 kB
392/14 Návrh na uskutečnění pracovní cesty 1. náměstka ministra zahraničních věcí Petra Druláka, v zastoupení ministra zahraničních věcí, na setkání ministrů zahraničí států Visegrádské skupiny a států Východního partnerství ve dnech 28. a 29. dubna 2014 v Budapešti
Usnesení č.290 58 kB
43 kB
412/14 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 25. září 2013 č. 735, k úpravě smluvních vztahů se společností Microsoft, a úpravu odůvodnění veřejné zakázky Pořizování licencí k produktům Microsoft
ikonka - mění usnesení usn. 735/2013
Usnesení č.291 51 kB
39 kB
411/14 Návrh na zajištění letecké dopravy členů vlády České republiky na společné zasedání s vládou Slovenské republiky ve Slovenské republice dne 24. dubna 2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk