Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-03-17
Program jednání 93 kB
68 kB
Dodatek č.1 79 kB
32 kB
Záznam z jednání 58 kB
Usnesení č.170 55 kB
42 kB
212/14 Návrhu poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 124)
Příloha č.1 92 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.170
Usnesení č.171 54 kB
41 kB
213/14 Návrh poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání ústavního zákona o funkčním období zastupitelstva hlavního města Prahy zvoleného ve volbách v roce 2014 (sněmovní tisk č. 125)
Příloha č.1 86 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.171
Usnesení č.172 54 kB
41 kB
214/14 Návrh poslanců Soni Markové a Stanislava Mackovíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 126)
Příloha č.1 92 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.172
Usnesení č.173 58 kB
45 kB
209/14 Návrh na přístup k Protokolu z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí
Usnesení č.174 53 kB
42 kB
205/14 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na 4. summitu EU-Afrika v Bruselu ve dnech 2. - 3. dubna 2014
Usnesení č.175 56 kB
42 kB
206/14 Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí České republiky Lubomíra Zaorálka v Slovenské republice ve dnech 24.- 25. února 2014
Usnesení č.176 55 kB
42 kB
208/14 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ČR v Polské republice dne 26. února 2014
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.177 55 kB
42 kB
217/14 Zřízení Vládního výboru pro personální nominace
Příloha č.1 67 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.177
Příloha č.2 66 kB
38 kB
Příloha č.2 k usnesení č.177
ikonka - bylo zrušeno usn. 82/2020
ikonka - bylo změněno usn. 508/2018 , usn. 96/2018 , usn. 711/2014
Usnesení č.178 55 kB
42 kB
218/14 Zřízení Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Příloha č.1 67 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.178
Příloha č.2 67 kB
36 kB
Příloha č.2 k usnesení č.178
Usnesení č.179 52 kB
42 kB
221/14 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 20. – 21. března 2014 v Bruselu
Usnesení č.180 52 kB
40 kB
225/14 Změna usnesení vlády České republiky č. 126 ze dne 26. února 2014, ke složení Řídícího výboru pro přípravu dokumentace zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb souvisejících s provozem tohoto systému po roce 2016
ikonka - mění usnesení usn. 126/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk