Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-02-26
Program jednání 73 kB
68 kB
Dodatek č.1 62 kB
30 kB
Upozornění 53 kB
30 kB
Záznam z jednání 64 kB
Usnesení č.116 56 kB
42 kB
26/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.117 53 kB
42 kB
43/14 Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
Usnesení č.118 53 kB
40 kB
29/14 Návrh nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky
Usnesení č.119 55 kB
40 kB
137/14 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky (sněmovní tisk č. 114)
Příloha č.1 87 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.119
Usnesení č.120 53 kB
40 kB
138/14 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona o regulaci prostituce a o změně některých zákonů (zákon o regulaci prostituce) (sněmovní tisk č. 115)
Příloha č.1 98 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.120
Usnesení č.121 51 kB
39 kB
123/14 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.122 56 kB
41 kB
132/14 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2013
Usnesení č.123 55 kB
40 kB
139/14 Žádost o zabezpečení letecké dopravy z XXII. Zimních olympijských her
Usnesení č.124 59 kB
49 kB
163/14 Odvolání a jmenování členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
Usnesení č.125 60 kB
47 kB
160/14 Změny ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
ikonka - bylo změněno Usnesení č.126 60 kB
44 kB
157/14 Návrh na složení Řídícího výboru pro přípravu dokumentace zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb souvisejících s provozem tohoto systému po roce 2016
ikonka - bylo změněno usn. 180/2014
Usnesení č.127 54 kB
41 kB
159/14 Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
ikonka - bylo změněno Usnesení č.128 61 kB
47 kB
161/14 Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny
ikonka - bylo změněno usn. 146/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk