Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-02-10
Program jednání 69 kB
45 kB
Záznam z jednání 42 kB
Usnesení č.91 69 kB
54 kB
96/14 Návrh na složení Bezpečnostní rady státu a Výboru pro zpravodajskou činnost
ikonka - mění usnesení usn. 813/2001 , usn. 542/2013
Usnesení č.92 55 kB
42 kB
84/14 Zpráva o uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády Jiřího Rusnoka do Státu Izrael ve dnech 12. a 13. ledna 2014
Usnesení č.93 56 kB
42 kB
85/14 Zpráva o pracovní návštěvě ministryně zahraničních věcí, vzdělávání a kultury Lichtenštejnského knížectví Aurelie Frick v České republice ve dnech 12. a 13. ledna 2014
Usnesení č.94 58 kB
44 kB
105/14 Analýza stavu evropských fondů v období let 2007 až 2013
Usnesení č.95 59 kB
43 kB
101/14 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk