Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-02-03
Program jednání 63 kB
38 kB
Záznam z jednání 42 kB
Usnesení č.83 53 kB
40 kB
81/14 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (sněmovní tisk č. 77)
Příloha č.1 74 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.83
Usnesení č.84 56 kB
40 kB
82/14 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 83)
Příloha č.1 86 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.84
Usnesení č.85 55 kB
46 kB
86/14 Návrh na zpětvzetí vládních návrhů zákonů z projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Usnesení č.86 52 kB
40 kB
Návrh žádosti vlády o vyslovení důvěry Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky
Usnesení č.87 55 kB
41 kB
90/14 Aktuální stav přípravy Dohody o partnerství pro programové období 2014 - 2020
Usnesení č.88 53 kB
41 kB
87/14 Návrh na nominaci kandidáta České republiky na funkci ředitele Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE
Usnesení č.89 55 kB
40 kB
89/14 Žádost o zabezpečení letecké dopravy na XXII. Zimní olympijské hry
Usnesení č.90 57 kB
42 kB
83/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta České republiky Miloše Zemana v Ruské federaci u příležitosti zahájení XXII. Zimních olympijských her v Soči ve dnech 6. - 9. února 2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk