Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-01-29
Program jednání
Záznam z jednání 47 kB
Usnesení č.76 50 kB
40 kB
Návrh na jmenování místopředsedy vlády pro ekonomiku
Usnesení č.77 49 kB
40 kB
Návrh na jmenování místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace
Usnesení č.78 50 kB
39 kB
Návrh na jmenování předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.79 49 kB
40 kB
Návrh na jmenování předsedy Legislativní rady vlády
Usnesení č.80 50 kB
39 kB
Návrh na jmenování ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Usnesení č.81 54 kB
41 kB
Návrh na změnu ve funkci vedoucího Úřadu vlády České republiky
Usnesení č.82 52 kB
40 kB
Návrh na změnu ve funkci mluvčího vlády

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk