Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-01-15
Program jednání 71 kB
56 kB
Dodatek č.1 64 kB
40 kB
Dodatek č.2 64 kB
32 kB
Záznam z jednání 64 kB
Usnesení č.40 54 kB
41 kB
20/14 Návrh zákona o zdravotnických prostředcích
Usnesení č.41 54 kB
42 kB
21/14 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích
Usnesení č.42 55 kB
42 kB
1362/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.43 54 kB
41 kB
1339/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
ikonka - bylo změněno Usnesení č.44 60 kB
47 kB
8/14 Soubor metodických dokumentů k oblastem monitorování, zadávání veřejných zakázek, publicity a komunikace a přípravě řídící dokumentace programů v programovém období let 2014 až 2020
ikonka - bylo změněno usn. 540/2015
Usnesení č.45 55 kB
40 kB
23/14 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Arménské republiky Serže Sargsjana v České republice ve dnech 29. až 31. ledna 2014
Usnesení č.46 56 kB
40 kB
22/14 Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Botswanské republiky Phandu Skelemaniho v České republice ve dnech 1. až 3. prosince 2013
Usnesení č.47 57 kB
46 kB
27/14 1. Návrh zákona o změně zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. Návrh zákona o změně zákonů souvisejících se zákonem o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech, organizačních věcech služby těchto zaměstnanců a organizačních věcech zaměstnávání zaměstnanců ve správních úřadech (zákon o státní službě)
Usnesení č.48 55 kB
42 kB
6/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.49 58 kB
48 kB
30/14 Návrhy ke snížení legislativních a nelegislativních bariér implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období let 2014 až 2020
Usnesení č.50 56 kB
40 kB
42/14 Souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zajištění rozpočtem nekrytých výdajů v programu 012V31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, resp. podprogramu 012V31100 Pořízení, obnova a provozování ICT systémů řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2014
Usnesení č.51 54 kB
41 kB
44/14 Žádost o uvolnění vládního leteckého speciálu pro poskytnutí materiální podpory syrským uprchlíkům v Jordánsku
ikonka - bylo změněno Usnesení č.52 57 kB
42 kB
46/14 K řešení krizové situace ve vývoji hospodaření klíčových průmyslových podniků a negativního výhledu vývoje zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji
ikonka - bylo změněno usn. 74/2014
Usnesení č.53 57 kB
42 kB
47/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
Usnesení č.54 53 kB
40 kB
25/14 Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Aplikační rozvojová úprava stávajících služeb Agendového informačního systému cizinců (AISC) v jednacím řízení bez uveřejnění

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk