Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-01-02
Program jednání 81 kB
92 kB
Dodatek č.1 68 kB
38 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.1 54 kB
42 kB
1381/13 Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Usnesení č.2 55 kB
42 kB
753/13 Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
Usnesení č.3 53 kB
40 kB
1179/13 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/36 Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek
Usnesení č.4 56 kB
42 kB
1193/13 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Usnesení č.5 55 kB
41 kB
1200/13 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/20 Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady
Usnesení č.6 57 kB
42 kB
1358/13 Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/29 Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu
Usnesení č.7 55 kB
42 kB
1371/13 Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/01 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Usnesení č.8 55 kB
42 kB
1428/13 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.9 53 kB
40 kB
1427/13 Návrh na odprodej dvaceti osmi podzvukových taktických letounů L - 159 a nezbytného vybavení k zajištění jejich provozu
ikonka - bylo zrušeno usn. 509/2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.10 59 kB
47 kB
1442/13 Návrh na uspořádání česko - bavorské výstavy a jmenování vládního zmocněnce pro její uskutečnění
ikonka - bylo změněno usn. 324/2015 , usn. 667/2014
Usnesení č.11 57 kB
42 kB
1435/13 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Usnesení č.12 56 kB
41 kB
1436/13 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 28. listopadu 2013
Usnesení č.13 56 kB
42 kB
1433/13 Zpráva o pracovním jednání ministra zahraničních věcí s eurokomisařem pro rozšíření Štefanem Fülem a s představiteli politických stran Bosny a Hercegoviny v České republice, které se uskutečnilo dne 2. prosince 2013
Usnesení č.14 54 kB
44 kB
1448/13 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Usnesení č.15 57 kB
42 kB
1457/13 Zvýšení platové úrovně zaměstnanců Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a Státního úřadu inspekce práce v roce 2014
Příloha č.1 78 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.15
Usnesení č.16 55 kB
42 kB
1458/13 Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/03 Peněžní prostředky určené na přímé platby

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk