Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-10-02
Program jednání 76 kB
76 kB
Záznam z jednání 57 kB
Usnesení č.751 55 kB
45 kB
984/13 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016
ikonka - bylo změněno Usnesení č.752 55 kB
46 kB
746/13 Rámcový rezortní interní protikorupční program
ikonka - bylo změněno usn. 853/2017 , usn. 1077/2015 , usn. 851/2013
Usnesení č.753 55 kB
44 kB
1076/13 Návrh programu veřejných zakázek aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Rozvoj ozbrojených sil České republiky“
Usnesení č.754 53 kB
43 kB
1069/13 Analýza stavu na úseku stavebních úřadů speciálních staveb
Usnesení č.755 58 kB
46 kB
1053/13 Odůvodnění veřejných zakázek na výstavbu pozemních komunikací "Silnice I/11, stavba Nebory - Oldřichovice a silnice I/11, stavba Oldřichovice - Bystřice"
Usnesení č.756 63 kB
52 kB
1077/13 Návrh na zabezpečení provozu utajované části systému EU Extranet ČR pro vnitrostátní distribuci utajovaných dokumentů Rady Evropské unie v letech 2014-2016
Usnesení č.757 52 kB
44 kB
1066/13 Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2013
Usnesení č.758 56 kB
45 kB
1056/13 Návrh na odvolání a jmenování členů a náhradníků Státní volební komise
Usnesení č.759 59 kB
48 kB
1063/13 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech
Usnesení č.760 59 kB
48 kB
1064/13 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech
Usnesení č.761 59 kB
48 kB
1107/13 Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misi MFO (Multinational Force and Observers) na Sinajském poloostrově v letech 2013 až 2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk