Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-09-04
Program jednání 78 kB
84 kB
Dodatek č.1 63 kB
30 kB
Záznam z jednání 60 kB
Usnesení č.673 55 kB
46 kB
788/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 230/2005 Sb., kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení
Usnesení č.674 52 kB
44 kB
895/13 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
Usnesení č.675 56 kB
44 kB
957/13 Návrh na poskytnutí účelové podpory projektům velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace CZECRIN a JHR
Usnesení č.676 59 kB
46 kB
960/13 Návrh na zvýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky určených pro boj s korupcí v rámci kapitoly Ministerstva vnitra v roce 2013
Usnesení č.677 55 kB
46 kB
971/13 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 31)
Příloha č.1 416 kB
Příloha č.1 k usnesení č.677
Usnesení č.678 57 kB
45 kB
974/13 Aktualizace Plánu obrany České republiky
Usnesení č.679 57 kB
44 kB
973/13 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013
Usnesení č.680 53 kB
43 kB
958/13 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012
ikonka - bylo změněno Usnesení č.681 56 kB
44 kB
965/13 Aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
ikonka - bylo změněno usn. 1029/2014
Usnesení č.682 58 kB
46 kB
969/13 Prodloužení programu č. 129 120 Podpora prevence před povodněmi II třetí změnou dokumentace
ikonka - mění usnesení usn. 1304/2006
ikonka - bylo změněno Usnesení č.683 59 kB
48 kB
966/13 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě
ikonka - bylo změněno usn. 88/2016

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk