Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-07-24
Program jednání 66 kB
Dodatek č.1 33 kB
Upozornění 42 kB
Záznam z jednání 62 kB
Usnesení č.545 55 kB
54 kB
330/13 Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o poskytování tohoto sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než v listinné podobě
Usnesení č.546 56 kB
54 kB
828/13 Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (sněmovní tisk č. 1094)
Příloha č.1 60 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.546
Usnesení č.547 57 kB
54 kB
829/13 Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (sněmovní tisk č. 1095)
Příloha č.1 57 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.547
Usnesení č.548 62 kB
59 kB
824/13 Návrh finančního řešení zmírnění škod způsobených na státním vodohospodářském majetku, zemědělském a lesním majetku v důsledku červnových povodní 2013
Usnesení č.549 54 kB
52 kB
825/13 Výroční zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu za rok 2012 s přehledem čerpání finančních prostředků a poskytnutých záruk úvěrů
Usnesení č.550 53 kB
52 kB
822/13 Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2010 až 2014 v roce 2012
Příloha č.1 69 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.550
Usnesení č.551 49 kB
51 kB
827/13 Návrh na jmenování předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.552 54 kB
53 kB
834/13 Návrh nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
Usnesení č.553 55 kB
52 kB
844/13 Návrh na změnu ve funkci vedoucího Úřadu vlády České republiky
Usnesení č.554 54 kB
53 kB
840/13 Nominace kandidátky za Českou republiku na funkci soudkyně Tribunálu v rámci Soudního dvora Evropské unie
Usnesení č.555 55 kB
54 kB
845/13 Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o státním zastupitelství (tisk 1054) a vládního návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství (tisk 1055)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk