Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-07-16
Program jednání 15 kB
38 kB
Dodatek č.1 35 kB
Záznam z jednání 48 kB
Usnesení č.538 17 kB
45 kB
815/13 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2013
Usnesení č.539 25 kB
44 kB
813/13 Návrh poslanců Anny Putnové, Karla Schwarzenberga, Vlasty Bohdalové, Dagmar Navrátilové a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1085)
Příloha č.1 37 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.539
Usnesení č.540 25 kB
44 kB
814/13 Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1086)
Příloha č.1 24 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.540
Usnesení č.541 19 kB
47 kB
678/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.542 39 kB
70 kB
816/13 Návrh na složení Bezpečnostní rady státu, Výboru pro zpravodajskou činnost, Výboru pro obranné plánování a Výboru pro civilní nouzové plánování
ikonka - bylo změněno usn. 91/2014
ikonka - mění usnesení usn. 813/2001 , usn. 578/2011 , usn. 671/2008
Usnesení č.543 29 kB
48 kB
823/13 Změny ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
Usnesení č.544 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci č.j. D150/2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk