Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-06-19
Program jednání 47 kB
146 kB
Upozornění 29 kB
Záznam z jednání 103 kB
Usnesení č.470 25 kB
44 kB
666/13 Návrh poslankyně Karolíny Peake na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 1075)
Příloha č.1 27 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.470
Usnesení č.471 25 kB
68 kB
375/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.472 16 kB
67 kB
603/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.
Usnesení č.473 25 kB
67 kB
665/13 Návrh poslanců a poslankyň Borise Šťastného, Igora Svojáka, Jana Floriána, Michala Janka, Martina Gregory, Jiřího Skalického, Ivany Řápkové, Michala Babáka a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (Komerční zdravotní pojištění) (sněmovní tisk č. 1031)
Příloha č.1 29 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.473
Usnesení č.474 25 kB
67 kB
640/13 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1035)
Příloha č.1 24 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.474
Usnesení č.475 18 kB
68 kB
656/13 Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)
Usnesení č.476 24 kB
67 kB
641/13 Informace o úsporných opatřeních realizovaných vládou od počátku funkčního období a čtvrtletní zpráva o průběžném plnění úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě od počátku roku 2013
Usnesení č.477 28 kB
72 kB
632/13 Zhodnocení plnění Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí v roce 2012 a jeho aktualizace
Usnesení č.478 18 kB
68 kB
657/13 Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru Organizace spojených národů proti mučení
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.479 24 kB
44 kB
553/13 Návrh na změnu Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
Příloha č.1 66 kB
83 kB
Příloha č.1 k usnesení č.479
ikonka - bylo zrušeno usn. 591/2020
ikonka - mění usnesení usn. 92/2010
Usnesení č.480 16 kB
67 kB
628/13 Zcizení souboru nemovitostí části bývalého vojenského objektu Kasárna Jana Žižky v Táboře v příslušnosti k hospodaření Okresního soudu v Táboře
Příloha č.1 18 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.480
Usnesení č.481 18 kB
70 kB
662/13 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územně samosprávných celků podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 29 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.481
Usnesení č.482 25 kB
69 kB
671/13 Veřejná zakázka Ochrana a technické střežení objektů v resortu Ministerstva obrany
Usnesení č.483 29 kB
72 kB
648/13 Návrh na sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období let 2014 až 2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským státům a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie
Usnesení č.484 23 kB
67 kB
631/13 Měsíční zpráva o provádění amnestie ke dni 29. května 2013 a návrh na zrušení části usnesení vlády ze dne 9. ledna 2013 č. 28, ke zprávě o dosavadním provádění amnestie udělené prezidentem republiky dne 1. ledna 2013
ikonka - mění usnesení usn. 28/2013
Usnesení č.485 25 kB
68 kB
652/13 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana ve Spolkové republice Německo ve dnech 26. a 27. června 2013
Usnesení č.486 25 kB
68 kB
651/13 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Chorvatské republice ve dnech 30. června 2013 a 1. července 2013
Usnesení č.487 25 kB
68 kB
654/13 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Polské republice ve dnech 23. a 24. května 2013
Usnesení č.488 25 kB
68 kB
653/13 Zpráva o návštěvě předsedy vlády v Polské republice při příležitosti česko – polských mezivládních konzultací dne 13. května 2013
Usnesení č.489 26 kB
70 kB
650/13 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Království Saúdské Arábie, Jemenské republice a ve Spojených arabských emirátech ve dnech 18. až 23. května 2013
Usnesení č.490 25 kB
68 kB
683/13 Rozhodnutí vlády o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy
Usnesení č.491 24 kB
66 kB
684/13 Rozhodnutí vlády o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje
Usnesení č.492 27 kB
70 kB
687/13 Předběžné vyčíslení škod způsobených povodněmi v květnu a v červnu 2013 na místních komunikacích a ostatním majetku obcí
Usnesení č.493 24 kB
66 kB
Zpráva o adekvátnosti a dodržování zákonnosti v trestních věcech zahájených akcí ozbrojených složek a státních zástupců v noci ze dne 12. června 2013 na 13. června 2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk