Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-03-06
Program jednání 43 kB
96 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.152 26 kB
46 kB
1340/12 Návrh zákona o povinném značení lihu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
Usnesení č.153 28 kB
48 kB
101/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.154 25 kB
45 kB
70/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.155 27 kB
46 kB
77/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Usnesení č.156 16 kB
44 kB
1332/12 Návrh věcného záměru zákona o památkovém fondu
Usnesení č.157 25 kB
44 kB
187/13 Návrh poslanců Romana Sklenáka, Miroslavy Strnadlové, Antonína Sedi a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 911)
Příloha č.1 27 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.157
Usnesení č.158 25 kB
44 kB
188/13 Návrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Josefa Novotného, Víta Bárty, Michala Babáka, Jany Drastichové, Petra Skokana, Miroslava Petráně, Davida Kádnera, Otto Chaloupky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk č. 912)
Příloha č.1 33 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.158
Usnesení č.159 25 kB
44 kB
190/13 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 914)
Příloha č.1 31 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.159
Usnesení č.160 25 kB
44 kB
181/13 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2011
Usnesení č.161 24 kB
44 kB
180/13 Veřejná zakázka Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly
Usnesení č.162 17 kB
44 kB
185/13 Návrh na převod dalšího podílu České republiky na mimořádném zisku Mezinárodního měnového fondu z omezeného prodeje zlata ve prospěch zvýhodněných zdrojů určených pro nízkopříjmové země
Usnesení č.163 28 kB
48 kB
178/13 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Usnesení č.164 29 kB
49 kB
186/13 Návrh na sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
Usnesení č.165 19 kB
46 kB
195/13 Návrh na uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády na setkání předsedů vlád států Visegrádské skupiny, kancléřky Spolkové republiky Německo Angely Merkelové a prezidenta Francouzské republiky Françoise Hollanda dne 6. března 2013 ve Varšavě
Usnesení č.166 18 kB
46 kB
198/13 Oficiální účast 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na setkání Skupiny přátel Jemenu ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 5. až 7. března 2013
Usnesení č.167 19 kB
44 kB
194/13 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Rumunska Tita Corlăţeana v České republice ve dnech 11. a 12. března 2013
Usnesení č.168 27 kB
47 kB
197/13 Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní cesty prezidenta republiky Václava Klause do Santiaga de Chile na 1. summit Evropská unie - Společenství latinskoamerických a karibských států (EU - CELAC) ve dnech 25. až 29. ledna 2013
Usnesení č.169 28 kB
50 kB
205/13 Návrh na obeslání Konference Organizace spojených národů o Smlouvě o obchodu se zbraněmi delegací České republiky a stanovení zásad jejího postupu
Usnesení č.170 29 kB
50 kB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, a to v důsledku realizace Exportní strategie České republiky

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk