Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-02-20
Program jednání 34 kB
84 kB
Dodatek č.1 35 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.112 19 kB
53 kB
69/13 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
Usnesení č.113 19 kB
53 kB
67/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb.
Usnesení č.114 26 kB
53 kB
146/13 Návrh poslanců Michala Haška, Jana Hamáčka, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zákazem hydraulického štěpení hornin při využívání ložisek hořlavého zemního plynu (sněmovní tisk č. 902)
Příloha č.1 31 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.114
Usnesení č.115 30 kB
57 kB
133/13 Zhodnocení aktuálního stavu a předpokládané dopady těžby nekonvenčních zdrojů zemního plynu
Usnesení č.116 20 kB
55 kB
147/13 Věcný záměr programu Nová zelená úsporám
Usnesení č.117 26 kB
53 kB
138/13 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011
Usnesení č.118 27 kB
54 kB
136/13 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o povolení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu v kapitole 336 - Ministerstvo spravedlnosti
Usnesení č.119 19 kB
53 kB
145/13 Návrh vyjádření vlády ČR k žádosti depozitáře (vlády Švédska) Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů o poskytnutí důkazů k námitkám vůči přistoupení Itálie k Úmluvě
Usnesení č.120 17 kB
50 kB
140/13 Návrh na jmenování zástupce hlavního hygienika České republiky
Usnesení č.121 20 kB
54 kB
143/13 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání na vysoké úrovni v rámci 22. řádného zasedání Rady Organizace spojených národů pro lidská práva v Ženevě ve dnech 25. – 26. února 2013
Usnesení č.122 29 kB
58 kB
149/13 Návrh na obeslání 16. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (3. – 14. března 2013, Bangkok, Thajsko)
Příloha č.1 28 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.122
Usnesení č.123 20 kB
54 kB
155/13 Návrhy smluv o vypořádání podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Usnesení č.124 25 kB
50 kB
156/13 Jmenování soudců
Příloha č.1 24 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.124

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk