Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-02-13
Program jednání 35 kB
84 kB
Upozornění 29 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.99 27 kB
46 kB
1125/12 Návrh zákona kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.100 27 kB
46 kB
104/13 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013
Usnesení č.101 27 kB
45 kB
118/13 Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Jany Drastichové, Radka Johna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 893)
Příloha č.1 54 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.101
Usnesení č.102 26 kB
45 kB
127/13 Návrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty, Michala Babáka, Jany Drastichové, Petra Skokana, Otto Chaloupky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (sněmovní tisk č. 895)
Příloha č.1 31 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.102
Usnesení č.103 27 kB
44 kB
128/13 Návrh poslanců Františka Sivery, Aleše Rádla, Jana Bureše, Milana Urbana, Františka Laudáta, Jana Husáka, Karla Šidla, Pavla Hojdy, Cyrila Zapletala a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. (sněmovní tisk č. 900)
Příloha č.1 27 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.103
Usnesení č.104 29 kB
49 kB
116/13 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 4. čtvrtletí 2012
Příloha č.1 23 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.104
Příloha č.2 24 kB
29 kB
Příloha č.2 k usnesení č.104
Usnesení č.105 25 kB
44 kB
108/13 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013, aktualizace pro rok 2013
Usnesení č.106 26 kB
45 kB
122/13 Informace o rizikových projektech v Integrovaném operačním programu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.107 22 kB
48 kB
105/13 Návrh na konečnou dislokaci v objektu Hybernská 1000/8, Praha 1, na zřízení věcných břemen k tomuto objektu a na vložení tohoto objektu a pozemku č. parc. 513 do vlastnictví Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Příloha č.1 26 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.107
ikonka - bylo změněno usn. 620/2017
Usnesení č.108 23 kB
49 kB
117/13 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017
ikonka - bylo změněno Usnesení č.109 30 kB
48 kB
109/13 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o letecké dopravě
ikonka - bylo změněno usn. 1040/2016
Usnesení č.110 28 kB
47 kB
144/13 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 6. února 2013 č. 97, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014
ikonka - mění usnesení usn. 97/2013
Usnesení č.111 30 kB
49 kB
135/13 Návrh na obeslání 27. zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (Nairobi, Keňská republika, 18. až 22. února 2013)
Příloha č.1 27 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.111

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk