Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-01-16
Program jednání 108 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 84 kB
Usnesení č.32 25 kB
54 kB
1093/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.33 25 kB
54 kB
1205/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.34 25 kB
54 kB
39/13 Návrh poslanců Jana Kubaty, Jana Bureše, Jiřího Rusnoka, Jana Husáka, Františka Laudáta, Jana Čechlovského, Františka Sivery a Igora Svojáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 883)
Příloha č.1 25 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.34
Usnesení č.35 25 kB
53 kB
40/13 Návrh poslance Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 884)
Příloha č.1 33 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.35
Usnesení č.36 25 kB
52 kB
41/13 Návrh poslance Víta Bárty na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a další související zákony (sněmovní tisk č. 885)
Příloha č.1 39 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.36
ikonka - bylo změněno Usnesení č.37 27 kB
48 kB
1337/12 Návrh úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014
ikonka - bylo změněno usn. 921/2013
Usnesení č.38 17 kB
52 kB
21/13 Koncepce přípravy občanů k obraně státu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.39 30 kB
62 kB
25/13 Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
ikonka - bylo změněno usn. 418/2014 , usn. 851/2013
ikonka - mění usnesení usn. 3/2012 , usn. 618/2011 , usn. 569/2012 , usn. 329/2009 , usn. 892/2012
Usnesení č.40 25 kB
54 kB
24/13 Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o lobbingu a o možnostech dalšího postupu
ikonka - mění usnesení usn. 223/2012
Usnesení č.41 24 kB
54 kB
31/13 Analýza možností boje s korupcí v soukromé sféře
Usnesení č.42 23 kB
52 kB
32/13 Informace o postupu při uzavírání smluv o vypořádání podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Usnesení č.43 32 kB
66 kB
29/13 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2013
Usnesení č.44 17 kB
52 kB
33/13 Stav plnění optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky
Usnesení č.45 17 kB
53 kB
35/13 Návrh na odvolání a jmenování tří členů Akademického sněmu Akademie věd České republiky z řad zástupců státní správy
Usnesení č.46 26 kB
54 kB
37/13 Návrh na uskutečnění setkání prezidentů České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky ve městě Visla ve dnech 18.-19. ledna 2013
Usnesení č.47 25 kB
54 kB
38/13 Zpráva o uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Státu Izrael Benjamina Netanjahua s delegací v ČR dne 5. prosince 2012
Usnesení č.48 25 kB
53 kB
45/13 Významná veřejná zakázka s názvem „Provozování Informačního systému datových schránek“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
Usnesení č.49 28 kB
56 kB
49/13 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk