Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-12-12
Program jednání 38 kB
104 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.912 28 kB
44 kB
969/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.913 19 kB
43 kB
1209/12 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013
Usnesení č.914 26 kB
42 kB
1259/12 Návrh poslanců Pavla Svobody a Jana Smutného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 849)
Příloha č.1 29 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.914
Usnesení č.915 27 kB
42 kB
1260/12 Návrh poslanců Soni Markové, Pavla Kováčika a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 851)
Příloha č.1 28 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.915
ikonka - bylo změněno Usnesení č.916 26 kB
43 kB
1250/12 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2013
Příloha č.1 664 kB
Příloha č.1 k usnesení č.916
Příloha č.2 209 kB
Příloha č.2 k usnesení č.916
Příloha č.3 306 kB
Příloha č.3 k usnesení č.916
ikonka - bylo změněno usn. 84/2013
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.917 19 kB
42 kB
1253/12 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2013 a výhled na 2. pololetí 2013
Příloha č.1 105 kB
355 kB
Příloha č.1 k usnesení č.917
Příloha č.2 80 kB
202 kB
Příloha č.2 k usnesení č.917
ikonka - bylo zrušeno usn. 85/2013
Usnesení č.918 29 kB
46 kB
1249/12 Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů, zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.919 28 kB
44 kB
1242/12 Informace o zákonu přijatém Spojenými státy americkými v rámci boje proti daňovým únikům (Foreign Account Tax Compliance Act) a o možnostech dalšího postupu České republiky
Usnesení č.920 26 kB
66 kB
1210/12 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011
Usnesení č.921 31 kB
50 kB
1266/12 Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2012 a návrh jeho zajištění v roce 2013
ikonka - bylo změněno Usnesení č.922 44 kB
76 kB
1256/12 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 248)
Příloha č.1 61 kB
92 kB
Příloha č.1 k usnesení č.922
ikonka - bylo změněno usn. 1133/2016 , usn. 62/2014
ikonka - mění usnesení usn. 9/2012 , usn. 820/2011 , usn. 387/2012 , usn. 94/2012
Usnesení č.923 19 kB
43 kB
1263/12 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 až 2020
Usnesení č.924 27 kB
43 kB
1254/12 Průběžná zpráva o plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015
ikonka - mění usnesení usn. 714/2011
Usnesení č.925 25 kB
42 kB
1237/12 Seznam komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce
Usnesení č.926 19 kB
42 kB
1229/12 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.927 20 kB
44 kB
1246/12 Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady ve dnech 13. a 14. prosince 2012 v Bruselu
Usnesení č.928 20 kB
44 kB
1247/12 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Srbské republice a v Bosně a Hercegovině ve dnech 17. a 18. prosince 2012
Usnesení č.929 27 kB
44 kB
1255/12 Zpráva o uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Jordánského hášimovského království Fájize Taráwny s delegací v České republice ve dnech 16. a 17. července 2012
Usnesení č.930 27 kB
44 kB
1251/12 Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta Republiky Kazachstán Nursultana Nazarbajeva v České republice ve dnech 23. a 24. října 2012
Usnesení č.931 27 kB
44 kB
1248/12 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Makedonské republiky Nikoly Gruevského v České republice, která se uskutečnila ve dnech 11. až 13. listopadu 2012
Usnesení č.932 25 kB
41 kB
1272/12 Jmenování soudců
Příloha č.1 26 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.932
Usnesení č.933 18 kB
42 kB
Odvolání předsedkyně a jmenování předsedy Legislativní rady vlády

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk