Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-11-21
Program jednání 32 kB
82 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 69 kB
Usnesení č.848 56 kB
81 kB
1170/12 Nový návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace
Příloha č.1 35 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.848
ikonka - mění usnesení usn. 693/2012
Usnesení č.849 28 kB
47 kB
1027/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.850 26 kB
44 kB
1146/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.851 18 kB
44 kB
1039/12 Návrh věcného záměru legislativního řešení whistleblowingu a ochrany oznamovatelů
Usnesení č.852 26 kB
44 kB
1167/12 Návrh poslanců Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (sněmovní tisk č. 833)
Příloha č.1 27 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.852
Usnesení č.853 25 kB
44 kB
1168/12 Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 835)
Příloha č.1 29 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.853
Usnesení č.854 17 kB
44 kB
1088/12 Zásady státní lesnické politiky
Usnesení č.855 25 kB
43 kB
1169/12 Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2013
Usnesení č.856 18 kB
44 kB
1159/12 Návrh na nabytí vybraných administrativních objektů na území statutárního města Jablonec nad Nisou do vlastnictví státu
Usnesení č.857 18 kB
44 kB
1163/12 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 21. – 23. listopadu 2012 v Bruselu
Usnesení č.858 19 kB
44 kB
1164/12 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Bruselu ve dnech 4. – 5. prosince 2012
Usnesení č.859 22 kB
49 kB
1171/12 Návrh na obeslání 18. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 8. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (26. listopadu - 7. prosince 2012, Dohá, Katar)
Příloha č.1 30 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.859
Usnesení č.860 26 kB
45 kB
1173/12 Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2012 a souhlas s posílením rozpočtu české části spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk