Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-11-07
Program jednání 39 kB
104 kB
Záznam z jednání 84 kB
Usnesení č.802 28 kB
54 kB
1099/12 Analýza řešení směřující ke zvýšení transparentnosti při nakládání s majetkem státu a územních samospráv a při realizaci výdajů z veřejných rozpočtů
Usnesení č.803 27 kB
68 kB
888/12 Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky
Usnesení č.804 19 kB
44 kB
1055/12 Aktualizace Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
Usnesení č.805 20 kB
54 kB
1095/12 Žádost o „Částečné uvolnění finančních prostředků vázaných v rozpočtu Ministerstva spravedlnosti na rok 2012"
Usnesení č.806 20 kB
44 kB
1049/12 Návrh na jmenování dvou členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky a návrh způsobu stanovení pravidelné odměny za výkon funkce předsedy a člena předsednictva Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky
Příloha č.1 26 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.806
Usnesení č.807 22 kB
71 kB
1079/12 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územně samosprávných celků podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 66 kB
200 kB
Příloha č.1 k usnesení č.807
Usnesení č.808 20 kB
54 kB
1122/12 Žádost o souhlas vlády s prodejem a směnou nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 26)
Příloha č.1 473 kB
Příloha č.1 k usnesení č.808
Usnesení č.809 25 kB
50 kB
1096/12 Jmenování soudců
Příloha č.1 24 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.809
Usnesení č.810 27 kB
54 kB
1123/12 Návrh aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2012 – 2017
Usnesení č.811 26 kB
54 kB
1119/12 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o rozvojové spolupráci
Usnesení č.812 26 kB
54 kB
1127/12 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu
Usnesení č.813 27 kB
54 kB
1130/12 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Rakouské republice ve dnech 13.-15. listopadu 2012
Usnesení č.814 19 kB
54 kB
1128/12 Pracovní návštěva generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy Anderse Fogh Rasmussena v České republice dne 12. listopadu 2012
Usnesení č.815 27 kB
54 kB
1118/12 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase v Slovenské republice dne 5. října 2012
Usnesení č.816 27 kB
53 kB
1129/12 Zpráva o oficiální návštěvě předsedy vlády Irácké republiky Núrího al-Málikího s delegací v ČR ve dnech 10.- 12. října 2012
Usnesení č.817 26 kB
54 kB
1153/12 Informace o dovršení procesu vytvoření společnosti Český Aeroholding, a.s. a návrh dalšího postupu týkající se společnosti České aerolinie a.s.
Usnesení č.818 27 kB
66 kB
Materiál ministra dopravy k závěrům kontrol na projektech Ředitelství silnic a dálnic České republiky č.j. D260/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk