Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-10-17
Program jednání 38 kB
92 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.761 26 kB
44 kB
720/12 Návrh zákona o směnárenské činnosti a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
Usnesení č.762 27 kB
46 kB
911/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.763 18 kB
44 kB
918/12 Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
Usnesení č.764 18 kB
44 kB
904/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.
Usnesení č.765 25 kB
44 kB
1038/12 Návrh poslanců Dagmar Navrátilové, Jiřího Rusnoka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 808)
Příloha č.1 22 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.765
Usnesení č.766 24 kB
42 kB
1046/12 Návrh poslanců Leoše Hegera, Jiřího Skalického, Michala Janka, Anny Putnové, Renáty Witoszové, Borise Šťastného, Jiřího Štětiny, Jiřího Rusnoka a Jitky Chalánkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk č. 807)
Příloha č.1 25 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.766
Usnesení č.767 24 kB
43 kB
1048/12 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2012
Usnesení č.768 26 kB
44 kB
1050/12 Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
Usnesení č.769 18 kB
43 kB
974/12 Programy poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., ve formě: a) úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program Podpora nákupu půdy, b) finančních prostředků určených pro snížení kupní ceny zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program Podpora nákupu půdy, c) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program Podpora nákupu půdy
Usnesení č.770 23 kB
42 kB
1034/12 Informace o elektronickém způsobu hlasování
Usnesení č.771 23 kB
42 kB
1030/12 Katalog vzorových zadávacích dokumentací
Usnesení č.772 17 kB
42 kB
1047/12 Poskytnutí peněžních darů vybraným institucím do zahraničí v roce 2012 v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí
Usnesení č.773 18 kB
44 kB
1036/12 Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. října 2012 v Bruselu
Usnesení č.774 24 kB
42 kB
1061/12 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.775 18 kB
44 kB
Informace k plnění usnesení vlády ze dne 3. října 2012 č. 735, k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“
Usnesení č.776 18 kB
44 kB
Návrh na uskutečnění mezinárodní konference Pražský rozšiřovací dialog dne 22. října 2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk