Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-09-26
Program jednání 35 kB
90 kB
Dodatek č.1 42 kB
Záznam z jednání 82 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.693 55 kB
108 kB
906/12 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace
Příloha č.1 35 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.693
ikonka - bylo změněno usn. 1003/2013 , usn. 848/2012
Usnesení č.694 17 kB
68 kB
917/12 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015
Usnesení č.695 25 kB
67 kB
919/12 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013
Usnesení č.696 17 kB
67 kB
787/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.697 17 kB
67 kB
822/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.698 18 kB
66 kB
928/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.699 19 kB
56 kB
934/12 Obranná strategie České republiky
ikonka - bylo zrušeno usn. 194/2017
ikonka - ruší usnesení usn. 907/2008
Usnesení č.700 48 kB
112 kB
961/12 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2012
Usnesení č.701 15 kB
66 kB
958/12 Návrh na odvolání a jmenování člena Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury
Usnesení č.702 25 kB
67 kB
947/12 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 25. dubna 2012 č. 304, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
Usnesení č.703 18 kB
68 kB
959/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Portugalské republice ve dnech 8. - 9. října 2012
Usnesení č.704 27 kB
71 kB
972/12 Návrh na obeslání 14. zasedání Mezinárodní konference pro legální metrologii
Příloha č.1 25 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.704
Usnesení č.705 25 kB
70 kB
973/12 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2012 v rámci rozpočtové kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
Usnesení č.706 18 kB
68 kB
990/12 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátů a některých druhů lihovin
Usnesení č.707 17 kB
66 kB
Struktura a počty ozbrojených sil České republiky v letech 2013 - 2015 č.j. V177/2012
Usnesení č.708 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskou službou cizí moci č.j. D214/2012
Usnesení č.709 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskou službou cizí moci č.j. D215/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk