Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-09-19
Program jednání 32 kB
74 kB
Dodatek č.1 33 kB
Záznam z jednání 73 kB
Usnesení č.679 25 kB
52 kB
805/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.680 17 kB
52 kB
877/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.
Usnesení č.681 18 kB
52 kB
865/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.682 25 kB
52 kB
939/12 Návrh poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 785)
Příloha č.1 25 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.682
Usnesení č.683 25 kB
52 kB
940/12 Návrh poslanců Milana Urbana, Lubomíra Zaorálka, Jana Hamáčka a Petra Hulinského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 786)
Příloha č.1 28 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.683
Usnesení č.684 27 kB
56 kB
937/12 Návrh na obeslání 6. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (1. až 5. října 2012, Hyderabad, Indická republika)
Příloha č.1 25 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.684
Usnesení č.685 25 kB
53 kB
944/12 Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy vlády v Afghánské islámské republice ve dnech 31. srpna až 2. září 2012
Usnesení č.686 26 kB
56 kB
955/12 Mimosoudní řešení sporu mezi Českou republikou a společnostmi skupiny CTP podle Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
Usnesení č.687 20 kB
63 kB
953/12 Ustavení meziresortní hodnotící komise k posouzení předběžných nabídek podaných v rámci dynamického nákupního systému k nadlimitní veřejné zakázce Poskytování služeb komunikační infrastruktury veřejné správy 2013 až 2017
Příloha č.1 25 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.687
Příloha č.2 28 kB
33 kB
Příloha č.2 k usnesení č.687
Usnesení č.688 18 kB
52 kB
963/12 Návrh záměru stanovení nového vzoru a náležitostí kontrolní pásky určené k povinnému značení lihu u lihovin o obsahu etanolu od 20%
Usnesení č.689 26 kB
53 kB
Informace k aktuální situaci v souvislosti se zvýšeným výskytem intoxikací metylalkoholem ke dni 19. září 2012
Usnesení č.690 16 kB
51 kB
Návrh na jmenování předsedy Správy státních hmotných rezerv
Usnesení č.691 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V187/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk