Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-09-06
Program jednání 23 kB
69 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 56 kB
Usnesení č.645 25 kB
69 kB
532/12 Analýza možností právní úpravy obchodního rejstříku v novém rejstříkovém zákoně s návrhem řešení
Usnesení č.646 18 kB
44 kB
883/12 Koncepce ochrany a péče o nezletilé cizince bez doprovodu včetně žadatelů o mezinárodní ochranu
ikonka - ruší usnesení usn. 395/2002
Usnesení č.647 25 kB
44 kB
891/12 Zpráva o využití doporučení Veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2011
Usnesení č.648 24 kB
43 kB
882/12 Návrh na zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti s vnější hranicí Chomutov
Usnesení č.649 25 kB
44 kB
880/12 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2012
Usnesení č.650 16 kB
42 kB
893/12 Jmenování člena Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí
Usnesení č.651 30 kB
52 kB
890/12 Návrh na obeslání 25. Kongresu Světové poštovní unie a na změnu Akt Světové poštovní unie
Příloha č.1 32 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.651
Příloha č.2 28 kB
33 kB
Příloha č.2 k usnesení č.651
Usnesení č.652 26 kB
45 kB
887/12 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Italské republice ve dnech 17. až 20. září 2012
Usnesení č.653 18 kB
44 kB
886/12 Účast 1. náměstka ministra a státního tajemníka pro evropské záležitosti Jiřího Schneidera - v zastoupení 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga - na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie (tzv. "Gymnich") v Paphosu v Kyperské republice ve dnech 7. a 8. září 2012
Usnesení č.654 27 kB
45 kB
926/12 Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
Usnesení č.655 16 kB
42 kB
885/12 Informace o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost v České republice

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk