Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-07-11
Program jednání 42 kB
128 kB
Záznam z jednání 84 kB
Usnesení č.515 20 kB
44 kB
569/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.516 26 kB
44 kB
714/12 Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. (sněmovní tisk č. 709)
Příloha č.1 34 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.516
Usnesení č.517 27 kB
44 kB
684/12 Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jeronýma Tejce a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 710)
Příloha č.1 26 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.517
Usnesení č.518 26 kB
43 kB
715/12 Návrh poslankyně Kateřiny Klasnové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 711)
Příloha č.1 29 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.518
Usnesení č.519 30 kB
49 kB
689/12 Seznam opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu
Usnesení č.520 19 kB
44 kB
710/12 Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Pořízení aplikace MS2014+ (Monitorovací systém 2014+) a zajištění jejího provozu a rozvoje
Usnesení č.521 19 kB
44 kB
674/12 Návrh usnesení vlády o výjimce ze zapojení do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj
ikonka - bylo změněno Usnesení č.522 28 kB
45 kB
726/12 Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Syrské arabské republiky
ikonka - bylo změněno usn. 799/2012
Usnesení č.523 26 kB
43 kB
703/12 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011
Usnesení č.524 27 kB
45 kB
705/12 Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2011
Usnesení č.525 27 kB
44 kB
708/12 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011
Usnesení č.526 27 kB
44 kB
724/12 Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011
Usnesení č.527 25 kB
42 kB
723/12 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011
Usnesení č.528 25 kB
42 kB
677/12 Výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., za rok 2011
Usnesení č.529 26 kB
43 kB
699/12 Informace o naplňování závěrů Analýzy efektivity policie při provádění úkonů trestního řízení v oblasti trestných činů korupce
Usnesení č.530 31 kB
50 kB
676/12 Návrh na ratifikaci změn Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010, včetně prohlášení a výhrad České republiky, a prohlášení a výhrad učiněných Českou republikou na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2006
ikonka - ruší usnesení usn. 642/2011
Usnesení č.531 21 kB
44 kB
717/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky v Myanmaru/Barmě ve dnech 15. až 18. července 2012.
Usnesení č.532 27 kB
44 kB
716/12 Zpráva o státní návštěvě prezidentky Švýcarské konfederace Eveline Widmer-Schlumpfové v České republice ve dnech 4. a 5. června 2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk