Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-06-06
Program jednání 34 kB
70 kB
Dodatek č.1 36 kB
Záznam z jednání 62 kB
Usnesení č.397 28 kB
54 kB
524/12 Návrh poslanců Miroslava Opálky, Soni Markové, Pavla Kováčika a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 458/2011 Sb., o změně některých zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (sněmovní tisk č. 677)
Příloha č.1 31 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.397
Usnesení č.398 26 kB
52 kB
529/12 Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Petra Braného, Miloslavy Vostré, Vojtěch Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání) (sněmovní tisk č. 678)
Příloha č.1 41 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.398
Usnesení č.399 33 kB
60 kB
540/12 Příprava úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě
Příloha č.1 61 kB
150 kB
Příloha č.1 k usnesení č.399
Usnesení č.400 26 kB
52 kB
536/12 Návrh na jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů
Usnesení č.401 28 kB
68 kB
523/12 Změny ve složení Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
Usnesení č.402 24 kB
51 kB
512/12 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.403 0 kB
58 kB
537/12 Návrh na sjednání Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
Usnesení č.404 20 kB
54 kB
534/12 Návrh na výpověď Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí a konzulárních úřadů
Usnesení č.405 27 kB
54 kB
535/12 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase ve Slovenské republice dne 14. května 2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk