Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-05-30
Program jednání 44 kB
140 kB
Dodatek č.1 32 kB
Dodatek č.2 30 kB
Záznam z jednání 96 kB
Usnesení č.377 30 kB
70 kB
200/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.378 29 kB
70 kB
294/12 Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
Usnesení č.379 28 kB
69 kB
325/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.380 28 kB
68 kB
323/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.381 27 kB
68 kB
381/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.382 18 kB
66 kB
328/12 Návrh věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnosti
Usnesení č.383 29 kB
71 kB
87/12 Analýza institutu účinné lítosti v korupčních kauzách
Usnesení č.384 29 kB
47 kB
355/12 Návrh na řešení nedostatečnosti finančních prostředků ve Vězeňské službě České republiky
Usnesení č.385 34 kB
80 kB
475/12 Návrh koncepce nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013
Usnesení č.386 25 kB
66 kB
458/12 Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
ikonka - bylo změněno Usnesení č.387 19 kB
66 kB
503/12 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 245)
Příloha č.1 89 kB
220 kB
Příloha č.1 k usnesení č.387
ikonka - bylo změněno usn. 606/2013 , usn. 712/2013 , usn. 320/2013 , usn. 922/2012
Usnesení č.388 20 kB
68 kB
472/12 Žádost o souhlas vlády s prodejem a směnou nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 23)
Příloha č.1 329 kB
Příloha č.1 k usnesení č.388
Usnesení č.389 19 kB
68 kB
481/12 Návrh programu Informace - základ výzkumu, na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení č.390 19 kB
67 kB
482/12 Nominace člena a náhradníka České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období let 2010 až 2014 - nominace Asociace krajů České republiky
Usnesení č.391 25 kB
66 kB
486/12 Návrh na jmenování rektora Univerzity Hradec Králové
Usnesení č.392 18 kB
66 kB
504/12 Návrh na poskytnutí peněžního daru v rámci rozvojové pomoci Palestinským autonomním územím
Usnesení č.393 27 kB
68 kB
506/12 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Slovenské republice ve dnech 5. a 6. května 2012
Usnesení č.394 27 kB
67 kB
507/12 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 20. dubna 2012
Usnesení č.395 27 kB
68 kB
505/12 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka v České republice dne 30. dubna 2012
Usnesení č.396 19 kB
67 kB
516/12 Návrh systemizace příslušníků Policie České republiky a systemizace příslušníků zařazených v Policejní akademii České republiky a v policejních školách pro rok 2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk