Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-04-25
Program jednání 32 kB
78 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 66 kB
Usnesení č.294 26 kB
52 kB
Návrh na předložení žádosti vlády Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o vyslovení důvěry
Usnesení č.295 18 kB
53 kB
317/12 Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Usnesení č.296 26 kB
52 kB
367/12 Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Václava Horáčka, Václava Kubaty a dalších na vydání zákona o bezpečném pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole (sněmovní tisk č. 648)
Příloha č.1 35 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.296
Usnesení č.297 26 kB
52 kB
370/12 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2012
Usnesení č.298 51 kB
131 kB
366/12 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2012
Usnesení č.299 25 kB
64 kB
332/12 Jmenování soudců
Příloha č.1 25 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.299
Usnesení č.300 26 kB
66 kB
348/12 Stanovení jmenovitých pracovních úkolů ředitele Pozemkového fondu České republiky na rok 2012
Usnesení č.301 24 kB
60 kB
359/12 Strategie poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí pro období 2013 - 2018
Usnesení č.302 30 kB
57 kB
361/12 Návrh na sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informaci
Usnesení č.303 30 kB
58 kB
372/12 Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsané v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991
Usnesení č.304 30 kB
56 kB
362/12 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
Usnesení č.305 29 kB
56 kB
368/12 Návrh na obeslání Třicátého zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (30. dubna - 4. května 2012, Ženeva, Švýcarsko)
Příloha č.1 25 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.305
Usnesení č.306 29 kB
57 kB
369/12 Návrh na obeslání pátého zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (La Rochelle, Francie, 14. - 18. května 2012)
Příloha č.1 27 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.306
Usnesení č.307 27 kB
68 kB
349/12 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Bulharské republice, která se uskutečnila dne 27. března 2012
Usnesení č.308 27 kB
54 kB
383/12 Finanční krytí výdajů souvisejících se vznikem Generální inspekce bezpečnostních sborů na rok 2012
Usnesení č.309 27 kB
52 kB
388/12 Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2012)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk