Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-02-22
Program jednání 24 kB
80 kB
Dodatek č.1 33 kB
Záznam z jednání 66 kB
Usnesení č.104 27 kB
54 kB
108/12 Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
Usnesení č.105 28 kB
54 kB
109/12 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.106 27 kB
54 kB
110/12 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zavedením základních registrů
Usnesení č.107 28 kB
54 kB
56/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.108 30 kB
60 kB
123/12 Optimalizace auditní činnosti v České republice pro Operační programy přeshraniční spolupráce 2007 až 2013 včetně souvisejících změn v usneseních vlády
ikonka - mění usnesení usn. 884/2007 , usn. 760/2007
Usnesení č.109 20 kB
54 kB
97/12 Dopracování metodiky pro využití metody EPC (Energy Performance Contracting) - energetické služby se zárukou
Usnesení č.110 40 kB
66 kB
126/12 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc leden 2012
Usnesení č.111 26 kB
53 kB
120/12 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2011
Usnesení č.112 18 kB
52 kB
121/12 Návrh na odvolání a jmenování náhradníka člena Státní volební komise
Usnesení č.113 26 kB
54 kB
122/12 Prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů
Příloha č.1 21 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.113
Usnesení č.114 19 kB
52 kB
127/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 29. února a 1. března 2012
Usnesení č.115 20 kB
54 kB
129/12 Návrh na uskutečnění setkání ministrů zahraničních věcí států Visegrádské skupiny, států Východního partnerství, Dánského království, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky a zástupců Evropské komise ve dnech 4. a 5. března 2012 v Praze
Usnesení č.116 26 kB
53 kB
128/12 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády Irácké republiky Hussaina al-Shahristaniho s delegací v České republice ve dnech 22. až 24. ledna 2012
ikonka - bylo změněno Usnesení č.117 20 kB
54 kB
140/12 Změna příslušnosti hospodaření s 15 % podílem majetkové účasti státu na hospodaření společnosti ČEPS, a.s., z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo průmyslu a obchodu
ikonka - bylo změněno usn. 748/2015
Usnesení č.118 31 kB
58 kB
139/12 Návrh na obeslání Diplomatické konference k přijetí návrhu Protokolu o kosmických statcích k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení, konané ve dnech 26. února až 9. března 2012 v Berlíně
Příloha č.1 25 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.118

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk