Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-02-08
Program jednání 28 kB
82 kB
Záznam z jednání 63 kB
Usnesení č.72 27 kB
67 kB
1326/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.73 26 kB
66 kB
84/12 Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 568)
Příloha č.1 25 kB
23 kB
Příloha č.1 k usnesení č.73
Usnesení č.74 26 kB
67 kB
85/12 Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jaromíra Drábka, Martina Vacka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 569)
Příloha č.1 22 kB
21 kB
Příloha č.1 k usnesení č.74
Usnesení č.75 26 kB
66 kB
71/12 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 4. čtvrtletí 2011
Usnesení č.76 29 kB
74 kB
74/12 Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti Zabezpečení strategických přepravních kapacit, a ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v užším řízení
ikonka - bylo změněno Usnesení č.77 30 kB
72 kB
82/12 Návrh na obeslání 12. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (Nairobi, Keňská republika, 20. až 22. února 2012)
Příloha č.1 31 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.77
ikonka - bylo změněno usn. 103/2012
Usnesení č.78 26 kB
66 kB
80/12 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Turecké republice ve dnech 14. až 16. února 2012
Usnesení č.79 19 kB
66 kB
75/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo ve dnech 9. a 10. února 2012
Usnesení č.80 19 kB
66 kB
77/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Nizozemském království dne 16. února 2012
Usnesení č.81 19 kB
67 kB
78/12 Návrh na účast 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na zasedání na vysoké úrovni v rámci 19. řádného zasedání Rady Organizace spojených národů pro lidská práva v Ženevě ve dnech 28. a 29. února 2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk