Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-02-01
Program jednání 28 kB
52 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 50 kB
Usnesení č.64 27 kB
43 kB
1350/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.65 27 kB
42 kB
55/12 Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2012
Příloha č.1 24 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.65
Usnesení č.66 26 kB
42 kB
64/12 Veřejná zakázka Modernizace tratě Rokycany - Plzeň
Usnesení č.67 20 kB
42 kB
61/12 Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, na 48. bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 3. až 5. února 2012
Usnesení č.68 20 kB
42 kB
60/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Nizozemského království Uriëla Rosenthala v České republice ve dnech 8. a 9. února 2012
Usnesení č.69 17 kB
42 kB
67/12 Jmenování člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
Usnesení č.70 25 kB
52 kB
68/12 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
Usnesení č.71 Záměr zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky č.j. V11/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk