Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-01-25
Program jednání 27 kB
79 kB
Záznam z jednání 64 kB
Usnesení č.54 25 kB
53 kB
1147/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.55 26 kB
44 kB
1270/11 Mezinárodní srovnávací analýza přímé volby starostů a věcný záměr ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.56 25 kB
54 kB
50/12 Přihláška orgánům Evropské komise k projektu Ovoce do škol na školní rok 2012/2013 podle příslušného přímo použitelného předpisu Evropských společenství a vyhodnocení dosavadního naplnění cílů projektu v České republice
Usnesení č.57 16 kB
52 kB
47/12 Koordinace problematiky reformy státního zastupitelství a Policie České republiky
Usnesení č.58 25 kB
44 kB
13/12 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012
Příloha č.1 20 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.58
Usnesení č.59 53 kB
99 kB
53/12 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc prosinec 2011
ikonka - bylo změněno Usnesení č.60 23 kB
52 kB
40/12 Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny
Příloha č.1 22 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.60
ikonka - bylo změněno usn. 692/2019 , usn. 346/2018 , usn. 590/2017
ikonka - mění usnesení usn. 1034/2001
Usnesení č.61 17 kB
52 kB
43/12 Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na mimořádném zasedání Evropské rady dne 30. ledna 2012 v Bruselu
Usnesení č.62 24 kB
52 kB
42/12 Zpráva o státní návštěvě předsedy vlády Ukrajiny Mykoly Azarova v České republice dne 19. prosince 2011
Usnesení č.63 28 kB
58 kB
63/12 Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk