Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-01-04
Program jednání 72 kB
174 kB
Záznam z jednání 104 kB
Usnesení č.1 47 kB
54 kB
1136/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - ruší usnesení usn. 10/2011
ikonka - mění usnesení usn. 45/2010
Usnesení č.2 37 kB
52 kB
1106/11 Návrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
ikonka - ruší usnesení usn. 7/2012
ikonka - mění usnesení usn. 3/2012
ikonka - bylo změněno Usnesení č.3 48 kB
54 kB
1327/11 Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím
ikonka - bylo změněno usn. 2/2012 , usn. 39/2013
Usnesení č.4 42 kB
57 kB
1341/11 Národní strategie ochrany práv dětí
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.5 45 kB
54 kB
1355/11 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010
ikonka - bylo zrušeno usn. 8/2012
ikonka - bylo změněno Usnesení č.6 56 kB
66 kB
1305/11 Návrh postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2012
ikonka - bylo změněno usn. 8/2012
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.7 48 kB
56 kB
1334/11 Informace o průběhu a výsledcích jednání o návrhu na sjednání nové dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, a návrh dalšího postupu České republiky ve věci platnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu, ve znění Dodatkového protokolu podepsaného dne 13. prosince 2003 v Bruselu
ikonka - bylo zrušeno usn. 2/2012
Usnesení č.8 47 kB
56 kB
1342/11 Změna usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 565, o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 104 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.8
ikonka - ruší usnesení usn. 5/2012
ikonka - mění usnesení usn. 6/2012 , usn. 565/2006
ikonka - bylo změněno Usnesení č.9 50 kB
55 kB
1297/11 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 243)
Příloha č.1 92 kB
109 kB
Příloha č.1 k usnesení č.9
ikonka - bylo změněno usn. 27/2016 , usn. 922/2012
ikonka - mění usnesení usn. 118/2009 , usn. 240/2011
Usnesení č.10 46 kB
53 kB
1346/11 Optimalizace vojenských újezdů
Usnesení č.11 45 kB
52 kB
1340/11 Zpráva o plnění Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011
Usnesení č.12 38 kB
52 kB
1329/11 Stanovení výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejích území pro rok 2012
Usnesení č.13 37 kB
52 kB
1292/11 Návrh na změnu Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny
Příloha č.1 44 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.13
ikonka - mění usnesení usn. 254/2010
Usnesení č.14 48 kB
54 kB
1318/11 Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
ikonka - ruší usnesení usn. 354/2003
Usnesení č.15 37 kB
52 kB
1303/11 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Francouzské republice ve dnech 5. – 6. ledna 2012
Usnesení č.16 46 kB
53 kB
1357/11 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 12.-13.prosince 2011
Usnesení č.17 45 kB
52 kB
1304/11 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Alžírské demokratické lidové republiky Mourada Medelciho v České republice ve dnech 20. - 22. listopadu 2011
Usnesení č.18 46 kB
53 kB
1308/11 Zpráva o uskutečněné oficiální návštěvě izraelského místopředsedy vlády a ministra pro strategické záležitosti Moše Ja’alona v Praze ve dnech 22. - 24. 11. 2011
Usnesení č.19 46 kB
53 kB
1358/11 Zpráva o státní návštěvě prezidenta Ruské federace v České republice ve dnech 7. - 8. prosince 2011
Usnesení č.20 47 kB
53 kB
Návrh na změnu usnesení vlády z 9. listopadu 2011 č. 825, k návrhu na sjednání Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálii, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými
ikonka - mění usnesení usn. 825/2011

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk