Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-10-25
Program jednání 29 kB
66 kB
Dodatek č.1 30 kB
Dodatek č.2 31 kB
Upozornění 29 kB
Záznam z jednání 56 kB
Usnesení č.782 27 kB
66 kB
906/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.783 27 kB
66 kB
188/11 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
Usnesení č.784 26 kB
66 kB
1051/11 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2011
Usnesení č.785 22 kB
52 kB
927/11 Národní akční plán České republiky pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)
Příloha č.1 37 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.785
Usnesení č.786 27 kB
68 kB
1057/11 Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
Usnesení č.787 26 kB
66 kB
1063/11 Návrh na jmenování předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a návrh na změnu Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Příloha č.1 21 kB
23 kB
Příloha č.1 k usnesení č.787
ikonka - mění usnesení usn. 40/2010
Usnesení č.788 25 kB
64 kB
1048/11 Jmenování soudců
Příloha č.1 25 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.788
Usnesení č.789 27 kB
68 kB
1062/11 Žádost o souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2011 v kapitole Národního bezpečnostního úřadu
Usnesení č.790 26 kB
66 kB
1055/11 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Egyptské arabské republiky Muhamada Kámila Amra v České republice dne 8. září 2011
Usnesení č.791 19 kB
64 kB
1066/11 Návrh nařízení vlády ke stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk