Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-09-21
Program jednání 42 kB
114 kB
Dodatek č.1 31 kB
Záznam z jednání 88 kB
Usnesení č.692 52 kB
78 kB
904/11 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 včetně rozpočtové dokumentace
Příloha č.1 35 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.692
Usnesení č.693 27 kB
47 kB
879/11 Návrh usnesení vlády o posílení rozpočtu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách
Příloha č.1 11 kB
Příloha č.1 k usnesení č.693
Usnesení č.694 26 kB
46 kB
940/11 Návrh na zvýšení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců a souvisejících výdajů v resortu justice v letech 2011 až 2014
Usnesení č.695 25 kB
44 kB
837/11 Návrh protikorupční novely rozpočtových pravidel
Usnesení č.696 26 kB
47 kB
643/11 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
Usnesení č.697 25 kB
46 kB
956/11 Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Bohuslava Sobotky, Víta Bárty a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 469)
Příloha č.1 23 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.697
Usnesení č.698 25 kB
46 kB
945/11 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích („zákon o silničním provozu“) a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 463)
Příloha č.1 29 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.698
Usnesení č.699 21 kB
52 kB
908/11 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období let 2011 až 2015
Usnesení č.700 24 kB
44 kB
942/11 Systém jednotného sledování a vyhodnocování změn rozsahu území přeměněného zástavbou vyvolanou procesem rozpínání sídel (tzv. „urban sprawl“)
Usnesení č.701 26 kB
48 kB
930/11 Zpráva o využití doporučení Veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2010
Usnesení č.702 21 kB
56 kB
941/11 Žádost o přidělení bezplatných povolenek pro využití k investicím do vybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií a národní plán investic
Usnesení č.703 18 kB
56 kB
947/11 Veřejná zakázka Poskytování služeb v rámci Komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy, zadávaná v otevřeném řízení
ikonka - bylo změněno Usnesení č.704 20 kB
50 kB
907/11 Jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Příloha č.1 23 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.704
Příloha č.2 20 kB
26 kB
Příloha č.2 k usnesení č.704
Příloha č.3 23 kB
30 kB
Příloha č.3 k usnesení č.704
Příloha č.4 20 kB
27 kB
Příloha č.4 k usnesení č.704
ikonka - bylo změněno usn. 685/2014 , usn. 295/2013 , usn. 263/2012
ikonka - ruší usnesení usn. 1276/2009
Usnesení č.705 24 kB
45 kB
928/11 Návrh na jmenování do hodnosti generála
Usnesení č.706 25 kB
48 kB
929/11 Návrh na udělení státního vyznamenání České republiky – Medaile Za hrdinství
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.707 29 kB
52 kB
914/11 Návrh usnesení vlády, kterým se mění usnesení vlády ze dne 1. února 2006 č. 107, o změně usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace, ve znění usnesení vlády ze dne 11. října 2006 č. 1157
Příloha č.1 28 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.707
Příloha č.2 33 kB
40 kB
Příloha č.2 k usnesení č.707
Příloha č.3 25 kB
28 kB
Příloha č.3 k usnesení č.707
ikonka - bylo zrušeno usn. 248/2013
ikonka - mění usnesení usn. 107/2006
Usnesení č.708 39 kB
98 kB
957/11 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíce červenec a srpen 2011
Usnesení č.709 17 kB
46 kB
933/11 Jmenování předsedy Rady vlády pro národnostní menšiny a výkonné místopředsedkyně Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny
Usnesení č.710 27 kB
50 kB
949/11 Návrh na obeslání 10. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (10. až 21. října 2011, Changwon, Korejská republika)
Příloha č.1 26 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.710
Usnesení č.711 28 kB
51 kB
950/11 Návrh na obeslání 10. zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Cartagena, Kolumbijská republika, 17. až 21. října 2011)
Příloha č.1 28 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.711
Usnesení č.712 18 kB
46 kB
954/11 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Bulharské republiky Bojka Borisova v České republice ve dnech 4. a 5. října 2011

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk