Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-07-13
Program jednání 67 kB
246 kB
Záznam z jednání 140 kB
Usnesení č.517 18 kB
44 kB
731/11 Návrh na odvolání předsedy a jmenování předsedkyně Legislativní rady vlády
ikonka - bylo změněno Usnesení č.518 28 kB
48 kB
746/11 Odvolání předsedy a jmenování předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí
ikonka - bylo změněno usn. 544/2017
ikonka - mění usnesení usn. 1604/2008
Usnesení č.519 30 kB
50 kB
738/11 Přesun problematiky koordinace hodnocení dopadů regulace (RIA) v České republice z Ministerstva vnitra na Úřad vlády
Usnesení č.520 29 kB
54 kB
222/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.521 26 kB
44 kB
681/11 Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 395)
Příloha č.1 22 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.521
Usnesení č.522 19 kB
64 kB
598/11 Zpráva o zajištění činnosti a vybavení Celostátní radiační monitorovací sítě
Usnesení č.523 28 kB
48 kB
702/11 Národní zpráva České republiky pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady
Usnesení č.524 20 kB
48 kB
723/11 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.525 19 kB
44 kB
617/11 Pravidla pro výběr kandidátů na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie
Příloha č.1 42 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.525
ikonka - bylo změněno usn. 562/2017
Usnesení č.526 24 kB
44 kB
690/11 Jmenování soudců
Příloha č.1 24 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.526
ikonka - bylo změněno Usnesení č.527 18 kB
44 kB
692/11 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2011 a Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2012
Příloha č.1 414 kB
Příloha č.1 k usnesení č.527
Příloha č.2 298 kB
Příloha č.2 k usnesení č.527
ikonka - bylo změněno usn. 816/2011
Usnesení č.528 27 kB
46 kB
710/11 Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2010
Usnesení č.529 25 kB
44 kB
707/11 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2010
Usnesení č.530 25 kB
42 kB
721/11 Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2010
Usnesení č.531 25 kB
44 kB
649/11 Výroční zpráva a Konsolidovaná výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., za rok 2010
Usnesení č.532 25 kB
42 kB
696/11 Zpráva o realizaci Mezirezortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015
Usnesení č.533 20 kB
47 kB
661/11 Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie České republiky a místní samosprávy
Usnesení č.534 26 kB
44 kB
703/11 Návrh Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na využití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na potřeby rozšíření reprodukce majetku v kapitole
Příloha č.1 37 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.534
Usnesení č.535 26 kB
46 kB
689/11 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2010
Usnesení č.536 18 kB
42 kB
675/11 Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2010
Usnesení č.537 28 kB
46 kB
676/11 Vyjmutí projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zjednodušeným vykazováním z limitů mzdové regulace
ikonka - mění usnesení usn. 675/2010
Usnesení č.538 18 kB
44 kB
716/11 Žádost o souhlas vlády k užívání vojenského materiálu podnikem LOM PRAHA s.p., v působnosti Ministerstva obrany, v rámci leteckého výcviku zahraničních osob
Usnesení č.539 20 kB
46 kB
677/11 Poskytnutí peněžního daru vysoké škole Interdisciplinární centrum v Hercliji ve Státě Izrael na ustavení fondu Masaryk Distinguished Chair
Usnesení č.540 28 kB
50 kB
727/11 Návrh na obeslání 63. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Jersey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 3. až 15. července 2011)
Příloha č.1 33 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.540
Usnesení č.541 19 kB
44 kB
736/11 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Namibijské republiky Utoni Nujomy v České republice ve dnech 13. až 15. července 2011
Usnesení č.542 19 kB
46 kB
734/11 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Polské republiky Donalda Tuska v České republice ve dnech 15. a 16. července 2011
Usnesení č.543 19 kB
46 kB
735/11 Oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Srbské republiky Vuka Jeremiće v České republice dne 25. července 2011
Usnesení č.544 26 kB
46 kB
663/11 Informace o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Svobodném a hanzovním městě Hamburk ve dnech 7. a 8. června 2011

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk