Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-05-04
Program jednání 35 kB
85 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 64 kB
Usnesení č.320 25 kB
54 kB
391/11 Konvergenční program České republiky duben 2011
Usnesení č.321 28 kB
56 kB
385/11 Aktualizace povodňových škod z 6. - 8. 8. 2010 a způsob využití finančních prostředků v letech 2011-2013 v souladu s čl. II., odst. 2., bod b) usnesení vlády ze dne 29. září 2010 č. 692, a změna usnesení vlády ze dne 4. srpna 2010 č. 556, ve znění usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2010 č. 821
ikonka - mění usnesení usn. 556/2010
Usnesení č.322 25 kB
53 kB
384/11 Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2010 v gesci Ministerstva zemědělství
Usnesení č.323 16 kB
51 kB
392/11 Vyhodnocení Programu podpory filmového průmyslu za rok 2010
Usnesení č.324 29 kB
58 kB
387/11 Návrh změny rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti Letiště Praha, a. s., jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a. s.
ikonka - mění usnesení usn. 888/2008
Usnesení č.325 18 kB
54 kB
262/11 Změna Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Příloha č.1 25 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.325
ikonka - mění usnesení usn. 1233/2009
Usnesení č.326 23 kB
52 kB
390/11 Zpráva o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2010
Usnesení č.327 24 kB
54 kB
399/11 Návrh na sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Marockého království
Usnesení č.328 28 kB
59 kB
383/11 Návrh na sjednání Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Usnesení č.329 28 kB
56 kB
374/11 Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj a přijetí změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky
Usnesení č.330 25 kB
53 kB
396/11 Zpráva o pracovní cestě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga do Velké Británie dne 29. března 2011
Usnesení č.331 17 kB
52 kB
393/11 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Salvadorské republiky Huga Martíneze v ČR ve dnech 5.- 7. května 2011
Usnesení č.332 18 kB
53 kB
395/11 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí a evropské integrace Moldavské republiky Iurie Leancy v České republice ve dnech 15. až 17. května 2011
Usnesení č.333 17 kB
53 kB
394/11 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR v Gruzii ve dnech 12. - 14. května 2011
Usnesení č.334 29 kB
60 kB
382/11 Návrh na obeslání 16. Kongresu Světové meteorologické organizace (Ženeva, Švýcarsko, 16. května – 3. června 2011)
Příloha č.1 25 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.334
Usnesení č.335 20 kB
58 kB
411/11 Návrh na obeslání 64. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 16. - 24. května 2011, v Ženevě, Švýcarsku
Příloha č.1 21 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.335

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk