Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-03-30
Program jednání 24 kB
72 kB
Záznam z jednání 54 kB
Usnesení č.221 28 kB
68 kB
200/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.222 25 kB
64 kB
54/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní , ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.223 27 kB
66 kB
118/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.224 27 kB
70 kB
253/11 Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011
Usnesení č.225 25 kB
62 kB
247/11 Logistická podpora zbraňového systému AMRAAM pro letouny JAS 39 Gripen
Příloha č.1 31 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.225
Usnesení č.226 25 kB
64 kB
246/11 Pořízení vojenského materiálu a služeb prostřednictvím programů zahraniční pomoci vlády USA (Foreign Military Sales, Foreign Military Financing a Coalition Solidarity Fund)
Příloha č.1 31 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.226
Usnesení č.227 20 kB
56 kB
260/11 Naplnění podmínek usnesení vlády České republiky ze dne 24. listopadu 2010 č.845
ikonka - bylo změněno Usnesení č.228 19 kB
64 kB
258/11 Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí
ikonka - bylo změněno usn. 415/2011
Usnesení č.229 25 kB
64 kB
256/11 Zpráva o účasti delegace České republiky vedené prezidentem republiky na mimořádném zasedání Evropské rady dne 11. března 2011 v Bruselu
Usnesení č.230 17 kB
62 kB
273/11 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk