Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-03-09
Program jednání 33 kB
81 kB
Dodatek č.1 33 kB
Záznam z jednání 73 kB
Usnesení č.167 33 kB
62 kB
185/11 Koncepce státní podpory sportu v České republice
ikonka - ruší usnesení usn. 673/2003 , usn. 17/2000 , usn. 718/1999 , usn. 2/1999
Usnesení č.168 17 kB
45 kB
904/10 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky
Usnesení č.169 26 kB
46 kB
173/11 Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava Polčáka, Kristýny Kočí, Zbyňka Stanjury a Jiřího Petrů na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 259)
Příloha č.1 32 kB
88 kB
Příloha č.1 k usnesení č.169
Usnesení č.170 25 kB
46 kB
192/11 Návrh poslance Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 258)
Příloha č.1 22 kB
79 kB
Příloha č.1 k usnesení č.170
Usnesení č.171 25 kB
46 kB
191/11 Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 255)
Příloha č.1 22 kB
79 kB
Příloha č.1 k usnesení č.171
ikonka - bylo změněno Usnesení č.172 33 kB
54 kB
1282/10 Návrh postupu institucionálního zabezpečení problematiky druhotných surovin na národní úrovni
Příloha č.1 54 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.172
ikonka - bylo změněno usn. 724/2014
Usnesení č.173 28 kB
48 kB
183/11 Zpráva o mimořádné provozní události při správě rejstříku emisních povolenek ČR
Usnesení č.174 26 kB
46 kB
88/11 Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2011
Příloha č.1 23 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.174
Usnesení č.175 19 kB
46 kB
169/11 Pořízení objektu Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Návrh dalšího postupu realizace
Usnesení č.176 17 kB
44 kB
180/11 Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky
Příloha č.1 22 kB
88 kB
Příloha č.1 k usnesení č.176
Usnesení č.177 22 kB
54 kB
187/11 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
Usnesení č.178 17 kB
44 kB
186/11 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.179 29 kB
50 kB
179/11 Návrh na sjednání Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti
Usnesení č.180 18 kB
46 kB
178/11 Účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (Gödöllő, 11.-12. března 2011)
Usnesení č.181 25 kB
45 kB
170/11 Zpráva o státní návštěvě prezidenta Makedonské republiky Gjorge Ivanova v České republice ve dnech 8.-9. února 2011
Usnesení č.182 28 kB
52 kB
199/11 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní
Usnesení č.183 34 kB
47 kB
218/11 Návrh na změnu Statutu a obměnu členů Rady vlády pro informační společnost
Příloha č.1 42 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.183
ikonka - mění usnesení usn. 293/2007
Usnesení č.184 25 kB
45 kB
205/11 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Republiky Slovinsko Danilo Türka v České republice dne 16. března 2011
Usnesení č.185 Informace o prodeji emisního přebytku v mezinárodním emisním obchodování tzv. "Green Investment Scheme" (GIS) v České republice č.j. V49/2011

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk