Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-02-02
Program jednání 31 kB
72 kB
Dodatek č.2 30 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 58 kB
Usnesení č.83 26 kB
46 kB
1326/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.84 26 kB
47 kB
46/11 Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012
Usnesení č.85 27 kB
48 kB
83/11 Návrh na ratifikaci Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé
Usnesení č.86 26 kB
47 kB
84/11 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky
Usnesení č.87 18 kB
46 kB
80/11 Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 3. a 4. února 2011 v Bruselu
Usnesení č.88 18 kB
46 kB
78/11 Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na 47. Bezpečnostní konferenci, která se uskuteční v Mnichově ve dnech 4. až 6. února 2011
Usnesení č.89 17 kB
46 kB
1338/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Usnesení č.90 30 kB
52 kB
107/11 Návrh na sjednání Charty Mezinárodního energetického fóra
Usnesení č.91 25 kB
44 kB
Změna usnesení vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 61, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
ikonka - mění usnesení usn. 61/2011
Usnesení č.92 25 kB
44 kB
Informace ministra zdravotnictví o současné situaci ve zdravotnictví v souvislosti s akcí Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů Děkujeme, odcházíme

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk