Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-10-27
Program jednání 20 kB
59 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 60 kB
Usnesení č.760 17 kB
70 kB
995/10 Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedkyně výzkumné rady Technologické agentury České republiky
Usnesení č.761 24 kB
67 kB
1052/10 Návrh na odvolání zmocněnce vlády pro liniovou výstavbu pozemních komunikací
Usnesení č.762 28 kB
74 kB
1048/10 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1
Usnesení č.763 28 kB
72 kB
1047/10 Návrh na přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
Usnesení č.764 27 kB
72 kB
1046/10 Návrh na obeslání 6. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (8. až 10. listopadu 2010, Haag)
Příloha č.1 24 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.764
Usnesení č.765 16 kB
68 kB
1044/10 Návrh na odvolání a jmenování člena a náhradníka Státní volební komise
Usnesení č.766 15 kB
66 kB
1068/10 Návrh na odvolání plukovníka JUDr. Zdeňka Pelce z funkce ředitele Inspekce policie
Usnesení č.767 17 kB
68 kB
1062/10 Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady ve dnech 27. až 29. října 2010 v Bruselu
Usnesení č.768 25 kB
68 kB
1063/10 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Státě Kuvajt ve dnech 31. října až 2. listopadu 2010
Usnesení č.769 16 kB
62 kB
Návrh na změnu ve funkci nejvyššího státního zástupce
Usnesení č.770 24 kB
62 kB
Změna usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 470, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách
ikonka - mění usnesení usn. 470/2010
Usnesení č.771 Vytvoření podmínek pro možné přesídlení a následnou integraci skupiny politických vězňů s rodinami z Kubánské republiky č.j. V236/2010
Usnesení č.772 Návrh na změnu ve funkcích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V237/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk