Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-10-13
Program jednání 28 kB
63 kB
Záznam z jednání 54 kB
Usnesení č.725 26 kB
43 kB
1011/10 Návrh poslanců Pavla Drobila, Pavola Lukši a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 90)
Příloha č.1 31 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.725
Usnesení č.726 24 kB
42 kB
985/10 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010
Usnesení č.727 26 kB
44 kB
1002/10 Aktualizace dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 340 “Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol“
Příloha č.1 21 kB
79 kB
Příloha č.1 k usnesení č.727
Usnesení č.728 23 kB
42 kB
993/10 Závěrečné vyhodnocení programu Ministerstva spravedlnosti č. 236 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních složek justice
Usnesení č.729 29 kB
51 kB
999/10 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Usnesení č.730 26 kB
45 kB
1027/10 Návrh opatření ke snížení dopadů podpory obnovitelných zdrojů do ceny elektřiny
Usnesení č.731 25 kB
42 kB
1028/10 Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 131)
Příloha č.1 23 kB
21 kB
Příloha č.1 k usnesení č.731
Usnesení č.732 25 kB
42 kB
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 19. – 20. října 2010
Usnesení č.733 18 kB
42 kB
1038/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Maďarské republiky Viktora Orbána v České republice dne 20. října 2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk