Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-07-28
Program jednání 23 kB
78 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 52 kB
Usnesení č.547 26 kB
42 kB
449/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.548 18 kB
41 kB
631/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
Usnesení č.549 28 kB
46 kB
732/10 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 za období let 2007-2009 a návrh úkolů na nejbližší další období
Usnesení č.550 43 kB
73 kB
764/10 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2010
Usnesení č.551 25 kB
42 kB
765/10 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 4. července 2010
ikonka - bylo změněno Usnesení č.552 30 kB
52 kB
771/10 Návrh opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3 % v roce 2010
Příloha č.1 24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.552
Příloha č.2 21 kB
Příloha č.2 k usnesení č.552
ikonka - bylo změněno usn. 597/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk