Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-06-21
Program jednání 22 kB
70 kB
Dodatek č.1 36 kB
Záznam z jednání 62 kB
Usnesení č.482 27 kB
70 kB
616/10 Zpráva pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 21. až 23. října 2009 a Vyjádření vlády k této zprávě
ikonka - bylo změněno Usnesení č.483 32 kB
78 kB
597/10 Zpráva o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2009 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, a návrh koncepce dalšího financování řešení důsledků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem
ikonka - bylo změněno usn. 610/2017
Usnesení č.484 38 kB
60 kB
651/10 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc květen 2010
Usnesení č.485 25 kB
69 kB
637/10 Národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
Usnesení č.486 17 kB
64 kB
647/10 Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2009
Usnesení č.487 25 kB
68 kB
641/10 Zpráva o plnění úkolů v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví
Usnesení č.488 27 kB
71 kB
636/10 Návrh na přijetí změny Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Usnesení č.489 25 kB
70 kB
645/10 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 163, k návrhu na přístup České republiky k Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
Usnesení č.490 25 kB
68 kB
646/10 Zpráva o účasti předsedy vlády na 5. zasedání Evropského jaderného fóra v Bratislavě dne 25. května 2010
Usnesení č.491 24 kB
66 kB
664/10 Návrh vlády na odvolání předsedy Českého statistického úřadu a jmenování předsedkyně Českého statistického úřadu
Usnesení č.492 17 kB
70 kB
665/10 Návrh na jmenování vládního zmocněnce pro rozšíření jaderné elektrárny Temelín
Usnesení č.493 30 kB
76 kB
679/10 Návrh na sjednání Protokolu, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě, podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007
Usnesení č.494 30 kB
74 kB
Rozhodnutí vlády ve věci postupu dostavby dálnice D 11

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk