Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-05-03
Program jednání 35 kB
86 kB
Dodatek č.1 38 kB
Záznam z jednání 74 kB
Usnesení č.318 26 kB
45 kB
245/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.319 27 kB
69 kB
116/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.320 26 kB
70 kB
368/10 Strategie boje proti extremismu v roce 2009 (Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2009 a Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu)
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.321 28 kB
48 kB
389/10 Změna usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících
ikonka - bylo zrušeno usn. 954/2015
ikonka - bylo změněno usn. 818/2013
ikonka - mění usnesení usn. 543/2008
Usnesení č.322 25 kB
42 kB
269/10 Informace o postupu při převodu majetku, práv a převzetí závazků Národního hřebčína Kladruby n. L., státní podnik Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, státní příspěvkovou organizací
Usnesení č.323 17 kB
42 kB
376/10 Dodatek k Programu podpory filmového průmyslu
Usnesení č.324 24 kB
41 kB
393/10 Koncepce výběru a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců na území České republiky
Usnesení č.325 30 kB
50 kB
400/10 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996
Usnesení č.326 22 kB
50 kB
388/10 Návrh na obeslání 63. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 17. - 21. května 2010 v Ženevě, Švýcarsku
Příloha č.1 21 kB
79 kB
Příloha č.1 k usnesení č.326
Usnesení č.327 30 kB
52 kB
395/10 Návrh na obeslání Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Guadalajara, Mexiko, 4. až 22. 10. 2010)
Příloha č.1 26 kB
84 kB
Příloha č.1 k usnesení č.327
Usnesení č.328 18 kB
42 kB
398/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí J. Kohouta ve dnech 15.-18.5.2010 na EXPO 2010 v Šanghaji
Usnesení č.329 18 kB
44 kB
397/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy generálního tajemníka Mezinárodní organizace Frankofonie Abdou Dioufa v České republice ve dnech 4.-6. května 2010
Usnesení č.330 25 kB
44 kB
390/10 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy a prezidenta Ruské federace Dmitrije Medveděva v České republice ve dnech 7. – 9. dubna 2010
Usnesení č.331 18 kB
44 kB
384/10 Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví města Městec Králové, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.332 19 kB
44 kB
385/10 Bezúplatný převod nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Města Kamenický Šenov, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.333 29 kB
49 kB
408/10 Restrukturalizační plán společnosti České aerolinie a.s.
Usnesení č.334 25 kB
42 kB
409/10 Informace vlády ČR k usnesení Poslanecké sněmovny č. 1486 ze dne 6. listopadu 2009 ke Zprávě vlády o tendru na odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
Usnesení č.335 25 kB
44 kB
339/10 Návrh na zrušení státního podniku PRAŽSKÉ PAPÍRNY, státní podnik sloučením do státního podniku ČPP Transgas, s.p., podle § 6, § 7 a § 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk